Jak ograniczać ryzyko transakcji handlowych?

CCIFP, Plac Trzech Krzyży 18
See on map

Cena : 150 PLN + 22 % VAT firmy stowarzyszone
400 PLN + 22 % VAT firmy nie-stowarzyszone

Passé

L'événement est terminé.

>

Jak ograniczać ryzyko transakcji handlowych? Ocena wiarygodności kontrahenta, ubezpieczenie kredytów kupieckich, windykacja należności.

Prelegenci: Katarzyna Kompowska – Dyrektor Zarz?dzaj?cy COFACE POLAND, Marek Rechciński – Dyrektor Biura Windykacji  COFACE INTERCREDIT POLAND Sp. z o.o.

Program:

I. Prowadz?cy: Katarzyna Kompowska – Dyrektor Zarz?dzaj?cy COFACE POLAND

1. Charakterystyka ryzyka w transakcjach kredytowych

2. Wywiadownia jako źródło informacji o potencjale i wiarygodności kontrahenta
- Kiedy i jak korzystać z wywiadowni
- Co zawiera raport wywiadowni – światowe standardy
- Jakie s? metody i źródła pozyskiwania informacji przez wywiadownię

3. Ubezpieczenie kredytu kupieckiego
- Charakterystyka ubezpieczenia należności krajowych i zagranicznych
- Warunki polisy
- Korzyści wynikaj?ce z ubezpieczenia należności

II. Prowadz?cy:  Marek Rechciński – Dyrektor Biura Windykacji  COFACE INTERCREDIT POLAND Sp. z o.o.

  Windykacja należności

a) Działania profilaktyczne
- Znaczenie prawidłowo sporz?dzonej umowy
- Zabezpieczenie należności – przegl?d zabezpieczeń rzeczowych i osobistych
- Monitoring faktur - narzędzie poprawiaj?ce płynność finansow?

b) Rola i miejsce firmy windykacyjnej w procesie windykacji należności
- Zasady skutecznej windykacji przeds?dowej
- Jak skutecznie windykować na drodze s?dowej
- Kryteria wyboru firmy windykacyjnej


Grupa Cofacew Polsce wspiera firmy w zarz?dzaniu  ryzykiem handlowym i należnościami poprzez:

- ubezpieczenie należności krajowych i eksportowych
- raporty handlowe o firmach z całego świata
- dostęp on-line do największej bazy danych o firmach polskich
- windykację należności
- monitoring faktur
- analizy branżowe
- monitoring ryzyka kontrahenta
- marketingowe bazy danych
www.coface.pl

1. Koszt uczestnictwa wynosi 150 PLN + 22% VAT (firmy stowarzyszone w CCIFP) oraz 400 PLN + 22% VAT (firmy niestowarzyszone). Możliwe formy płatności: gotówka, karta bankowa, przelew bankowy na konto: Francuska Izba Przemysłowo – Handlowa w Polsce, BISE SA III o/W–Wa n ? 05 1370 1037 0000 1706 4017 2003.
Potwierdzenie uczestnictwa i przesłanie zgłoszenia traktujemy jako zobowi?zanie do zapłaty
2. W przypadku anulowania zgłoszenia w terminie krótszym niż 3 dni przed rozpoczęciem seminarium wpłata na poczet uczestnictwa niepodlega zwrotowi. Nieodwołanie zgłoszenia i niewzięcie udziału w szkoleniu powoduje obci?żenie pełnymi kosztami uczestnictwa. Odwołanie zgłoszenia wymaga formy pisemnej. Prosimy o przesłanie informacji faxem (22) 69675 90, lub drog? elektroniczn?: joanna.jaroch(@)ccifp.pl. W każdym momencie można wyznaczyć na swoje miejsce innego uczestnika.
3. W przypadku niewystarczaj?cej ilości uczestników CCIFP zastrzega sobie prawo do odwołania lub przełożenia spotkania. W przypadku odwołania szkolenia zwracamy uczestnikom koszty.

Mapa dojazdu

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!