Jak cię widzą tak cię ... cenią, czyli rola etykiety w osiąganiu sukcesów zawodowych


CCIFP, Mokotowska 19, Warszawa

Cena :
1200 PLN firmy stowarzyszone, 1500 PLN firmy niestowarzyszone

L'événement est terminé. *prosimy pamiętać, że zapisanie wydarzenia w kalendarzu nie jest równoznaczne z rejestracją na wydarzenie. Zgłoszenie udziału należy przesłać za pomocą formularza rejestracyjnego.

 

>

SAVOIR VIVRE to coś dla ludzi, którzy swój profesjonalizm pragn? poprzeć wysokiej klasy kultur? osobist?, swobodnie poruszać się zarówno w zwykłej codzienności, jak i w świecie wielkiego biznesu, eleganckich przyjęć czy ważnych spotkań. Wiedza z tego zakresu uchronić może przed kłopotami lub ośmieszeniem. Pozwala nabrać poczucia bezpieczeństwa w różnych sytuacjach, skonfrontować swoje dotychczasowe zachowania. Jej wartości nie da się przecenić. Nie bez znaczenia, bowiem pozostaje fakt, iż opinia bycia osob? kulturaln?, obyt?, taktown?, sprzyja powodzeniu w pracy, zjednywaniu sobie partnerów w interesach, w życiu rodzinnym i towarzyskim, wzmacnia autorytet. Znajomość norm towarzyskich daje nie tylko świadectwo naszej pozycji społecznej, ale jest - co najmniej - połow? drogi do osi?gnięcia życiowego sukcesu.

Wiele osób powszechnie postrzega zasady savoir vivre`u, jako zbiór salonowych póz i sztucznych zadęć, niepotrzebnie komplikuj?cych życie i usztywniaj?cych zachowania.
To - jakże błędne podejście - poparte często błog? nieświadomości? własnych braków w tym względzie - wynika najczęściej z niewiedzy, czego tak naprawdę zasady te dotycz?,. Tymczasem współczesny savoir vivre to wył?cznie niezwykle praktyczne i m?dre normy obyczajowe, przydatne i obowi?zuj?ce w każdej chwili naszego życia. Nikogo nie trzeba przekonywać, iż ich znajomość jest dziś absolutn? konieczności? nie tylko dla ludzi piastuj?cych wysokie stanowiska, choć wobec nich – podobnie jak wobec osób wykształconych i utytułowanych - wymagania w tym zakresie s? szczególne.                          
Autor: Zofia Kosińska

Program:

I.   Powitania, pożegnania, prezentacje (3,5 godziny wykładowej)
  
1.  Dlaczego ukłon?
2.  Powitanie - zasady i wyj?tki; kryteria i honory;
3.  Podanie ręki
•       Kto pierwszy wyci?ga rękę na powitanie?
•  Ucałowanie dłoni;
4.  Spotkanie na ulicy, w lokalu, w teatrze etc.
5.  Spotkania a: okrycie wierzchnie, nakrycie głowy, rękawiczki, okulary słoneczne;
6.  Jak właściwie i elegancko powitać, podj?ć i pożegnać gościa, interesanta, klienta?
7.  Prezentacja - zasady i wyj?tki;
8.  Pożegnania - zasady i wyj?tki;
9.  Przejdźmy na "ty";

II . Kształcenie kultury gestu i słowa  (2, 5 godz.wykładowej)

1. Rozmowa w relacji zwierzchnik – podwładny; pracownik – klient;
3. Kultura dyskusji;
•  Jak w kulturalny sposób utrzymać się przy głosie?
•  Znaczenie intonacji w odbiorze wypowiedzi;
•  Kulturalne wyrażanie odmienności swoich pogl?dów;
4.  Jak reagować na gafy, wpadki, przejęzyczenia rozmówcy?
5. Kultura obsługi interesanta;
  Jak radzić sobie z interesantem, (klientem) agresywnym, wulgarnym, itp.
•     Sposoby pozyskiwania sympatii rozmówcy;
7. Kultura gestu
•  Znaczenie gestu w odbiorze wypowiedzi;
•  Język ciała demaskuje myśli;
•  Gesty zniecierpliwienia, lekceważenia;
•  Gesty spoufalania się;
8. Jak należy siedzieć podczas ważnych spotkań?  

III.    Wizyty służbowe i prywatne.      Goście – takt i wyczucie  -
  3 godziny wykładowe,

Wspólne rozwi?zywanie i omówienie testu składaj?cego się z 30 pytań.

1.  Przywileje i obowi?zki gościa i gospodarza;
2.  Być taktownym, mieć wyczucie sytuacji, czyli kultura osobista w czystej formie;
3.  Rodzaje zaproszeń, skróty i szyfry na nich umieszczane;
4.  Zasady rz?dz?ce rozsadzaniem gości przy stole służbowym i biesiadnym;
-  zasada prawej strony;
-  zasada precedencji;
5.  Gość w samochodzie (m.in. hierarchia miejsc w samochodzie);
6.  PRZEPISY RUCHU TOWARZYSKIEGO, czyli jak żyć, by być lubianym i mile widzianym wśród przyjaciół, współpracowników i znajomych?
7.  Prezenty.

IV.   Strój męski i damski czyli kształtowanie poczucia estetyki i dobrego smaku ( 6 h wykładowe)

1.  Jesteś wizytówk? firmy - wymogi dotycz?ce stroju w pracy;
2.  Omówienie elementów garderoby damskiej i męskiej oraz dodatków do niej;
3.  Na co dzień i od święta - umiejętność dostosowywania stroju do różnych okazji;
4.  Kostium, suknia wizytowa, koktajlowa, wieczorowa i balowa;
5.  Garnitur wizytowy, spacerowy, koordynowany;
•  Zasady doboru krawata;
6.  Moda a wady sylwetki i urody;
7.  Elegancja i klasyka stroju damskiego i męskiego;
8.  Omówienie najczęstszych błędów, dotycz?cych kroju i doboru poszczególnych elementów stroju;
9.  Biżuteria damska i męska;
  
  V.     Kultura przy stole ( 3  h wykładowe)

1.  Jak poprawnie i elegancko jeść?
- Najczęściej popełniane błędy;
2.  Stołowa topografia;
3.  Sytuacje trudne i nietypowe;
4.   „Trudne” potrawy
5.  Serwetki – ich rodzaje i przeznaczenie
6.  Galanteria stołowa;
7.  Sztućce   - omówienie ich budowy i przeznaczenia
•  Prezentacja sztućców środka stołu i innych;
•  Mowa sztućców;

Formuła:
  -  Program autorski - Poszczególnym tematom towarzyszy prezentacja ok. 300-tu zdjęć na CD, sprzętu i albumów oraz ćwiczenia.

Prowadz?ca: mgr Zofia Kosińska

Filolog i pedagog. Od połowy lat 90-tych pracuje jako wykładowca etykiety menedżera (savoir vivre`u)     na kilku uczelniach warszawskich, m.in. na Wydziale Zarz?dzania UW, w Centrum Europejskim UW, na Politechnice Warszawskiej, na studiach podyplomowych AM i ASP.
Prowadzi szkolenia, kursy i konsultacje. Od 3 lat - jako szkoleniowiec w zakresie kultury pracy, współpracuje z Ministerstwem Sprawiedliwości, Krajow? Szkoł? Administracji Publicznej oraz Daimler Chrysler Automotive Polska (Mercedes).
W przeszłości autorka artykułów do dwutygodnika COGITO, oraz fachowych tekstów do profesjonalnych poradników dla menedżerów i sekretarek Wydawnictwa Wiedza i Praktyka.  
Obecnie ekspert serwisu Sympatia Portalu ONET pl.- autorka publikowanych w nim cyklicznie artykułów.

Warunki uczestnictwa:    Wymagane potwierdzenie dokonania płatności przed pierwszymi zajęciami
1. Koszt uczestnictwa wynosi  1200 PLN (firmy stowarzyszone w CCIFP) oraz 1500 PLN (firmy niestowarzyszone). Możliwe formy płatności: gotówka, karta bankowa, przelew bankowy na konto: Francuska Izba Przemysłowo – Handlowa w Polsce, BISE SA III o/W–Wa n ? 32 1370 1037 0000 1706 4017 2002.
Potwierdzenie uczestnictwa i przesłanie zgłoszenia traktujemy jako zobowi?zanie do zapłaty
2. W przypadku anulowania zgłoszenia w terminie krótszym niż 14 dni przed rozpoczęciem szkolenia wpłata na poczet uczestnictwa niepodlega zwrotowi. Nieodwołanie zgłoszenia i niewzięcie udziału w szkoleniu powoduje obci?żenie pełnymi kosztami uczestnictwa. Odwołanie zgłoszenia wymaga formy pisemnej. Prosimy o przesłanie informacji faxem (22) 69675 90, lub drog? elektroniczn?: Joanna.jaroch(@)ccifp.pl. W każdym momencie można wyznaczyć na swoje miejsce innego uczestnika.
3. W przypadku niewystarczaj?cej ilości uczestników na 2 tygodnie przed rozpoczęciem szkolenia CCIFP zastrzega sobie prawo do odwołania lub przełożenia spotkania. W przypadku odwołania szkolenia zwracamy uczestnikom koszty.  

 

Mapa dojazdu

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin

Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!