Jak chronić kapitał intelektualny przedsiębiorcy?


CCIFP: ul. Widok 8, Warszawa

Język : polski

Cena :
200 PLN + VAT / osobę - firmy stowarzyszone w CCIFP, 450 PLN + VAT - osoby prywatne i firmy niestowarzyszone

Zapisy na to wydarzenie nie są otwarte *prosimy pamiętać, że zapisanie wydarzenia w kalendarzu nie jest równoznaczne z rejestracją na wydarzenie. Zgłoszenie udziału należy przesłać za pomocą formularza rejestracyjnego.

 

>

Podczas spotkania na temat ochrony kapitału intelektualnego przedsiębiorcy omówimy następuj?ce zagadnienia :

  1. Kapitał intelektualny przedsiębiorcy
  2. Ochrona praw własności intelektualnej
  3. Ochrona informacji poufnych
  4. Ochrona danych osobowych
  5. Skuteczna ochrona, działania prewencyjne, konsekwencje braku ochrony

Zachęcamy do czynnego udziału w spotkaniu tak, aby mogli Państwo jak najlepiej zastosować zdobyta wiedz? w swoich organizacjach.

Osoby prowadz?ce spotkanie :

Osoby prowadz?ce :

Joanna Tomaszewska, Partner

Dr Joanna Tomaszewska specjalizuje się w prawie ochrony danych osobowych, komunikacji elektronicznej, prawie własności intelektualnej i prawie mediów i reklamy. Jest cenionym i dedykowanym specjalist? z zakresu ochrony prywatności i danych osobowych, nie tylko w Polsce ale i również w zakresie doradztwa z zagadnień przetwarzania danych w wymiarze paneuropejskim. Ma praktykę w prowadzeniu szeregu postępowań administracyjnych przed Generalnym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych oraz monitoruje na bież?co podejście organu do różnych aspektów przetwarzania danych osobowych. Ponadto świadczy usługi prawne w zakresie komunikacji elektronicznej, e-commerce, ochrony własności intelektualnej przedsiębiorców oraz w kwestiach bezpieczeństwa produktów i ich oznakowania. Opiniuje zgodność działań promocyjnych i reklamowych z prawem. Częsty prelegent na konferencjach poświęconych ochronie danych osobowych oraz zagadnieniom promocji i reklamy i prowadz?ca szkolenia z zakresu ochrony danych osobowych.   Mecenas Joanna Tomaszewska   w latach 2009-2011 pracowała dla znanych belgijskich kancelariach prawnych w Brukseli, w 2007 – 2008 r. odbyła staż w Komisji Europejskiej.   Joanna jest członkiem International Association of Privacy Professionals.

Iwona Waglowska, Senior Associate   

Iwona Waglowska, radca prawny, jej wiod?c? dziedzin? specjalizacji jest szeroko pojęte prawo własności intelektualnej. W tym zakresie świadczy usługi prawne w kwestiach dotycz?cych znaków towarowych, wzorów przemysłowych, danych osobowych, zwalczania nieuczciwej konkurencji, praw autorskich i praw pokrewnych, jak również w sprawach z zakresu prawa reklamy i promocji. Zagadnienia ochrony dóbr osobistych również stanowi? istotn? część jej specjalizacji. Jest autorem wielu publikacji prasowych dotycz?cych praw na dobrach niematerialnych.   Jej doświadczenie zawodowe obejmuje doradztwo na rzecz krajowych i międzynarodowych spółek m.in. wydawców prasowych, agencji reklamowych, dostawców platform komunikacyjnych, jak również producentów z branży kosmetycznej, farmaceutycznej, petrochemicznej, FMCG, przemysłowej, meblarskiej oraz motoryzacyjnej. Reprezentowała klientów w postępowaniach s?dowych i   administracyjnych (przed Urzędem Patentowym RP).

Partner merytoryczny :

 

Mapa dojazdu

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin

Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!