Jak budować przychylne środowisko dla firmy? - Lobbying i Public Affairs w działalności przedsiębiorstw


CCIFP, ul. Widok 8, Warszawa

Język : polski

Cena :
550 PLN + VAT / osobę - firmy stowarzyszone w CCIFP, 750 PLN + VAT - osoby prywatne i firmy niestowarzyszone

Zapisy na to wydarzenie nie są otwarte *prosimy pamiętać, że zapisanie wydarzenia w kalendarzu nie jest równoznaczne z rejestracją na wydarzenie. Zgłoszenie udziału należy przesłać za pomocą formularza rejestracyjnego.

 

>

W 2013 roku w USA było aktywnych ponad 12 tysięcy lobbystów działaj?cych na wszystkich szczeblach – lokalnym i federalnym. W Brukseli działa ich, w zależności od sposobu liczenia, między 10 a 30 tysięcy. Działalność Public Affairs staje się jednym z podstawowych sposobów budowania przychylnego środowiska dla prowadzenia przedsiębiorstwa. Jej podstawowymi elementami s? komunikacja z otoczeniem maj?cym wpływ na działalność (liderzy opinii, decydenci, organizacje pozarz?dowe) oraz klasyczny lobbing. Efektem – nawi?zanie relacji z najważniejszymi osobami i instytucjami, od których zależy otoczenie prawne i biznesowe, stała komunikacja z osobami bezpośrednio wpływaj?cymi na stanowione prawo oraz gotowość do skutecznej komunikacji kryzysowej.

Podczas szkolenia, specjaliści zwi?zani z MSLGROUP opowiedz? m.in.:

  • O różnicach między lobbingiem a public affairs (i dlaczego obie te działalności s? istotne).
  • Kto jest lobbyst? – i jak wygl?daj? uregulowanie prawne lobbingu (ustawa oraz regulacje rz?dowe i sejmowe).
  • Kto w Polsce podejmuje decyzje – proces legislacyjny krok po kroku
  • Wpływ opinii publicznej na procesy legislacyjne – ze szczególnym uwzględnieniem roli mediów
  • Warszawa czy Bruksela – gdzie i jak warto działać?
  • Jak w praktyce wygl?da działalność lobbingowa i public affairs?
  • Własny lobbysta vs zewnętrzny – modele działalności lobbingowej.

  Prowadz?cy :

  Łukasz Jachowicz, head of Public Affairs

Partner merytoryczny :

 

Mapa dojazdu

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!