International Christmas Party we Wrocławiu


Ratusz

Cena :
Bezpłatnie, wejście na podstawie zaproszenia

L'événement est terminé. *prosimy pamiętać, że zapisanie wydarzenia w kalendarzu nie jest równoznaczne z rejestracją na wydarzenie. Zgłoszenie udziału należy przesłać za pomocą formularza rejestracyjnego.

 

>

Organizowane  2  grudnia 2008 we Wrocławiu  ,,INTERNATIONAL Christmas Party"przez  Francusk? Izbę Przemysłowo-Handlow? w Polsce, Polsko- Niemieck? Izbę Przemysłowo-Handlow?,  Amerykański? Izbę Handlow?, Brytyjsko-Polsk? Izbę Przemysłu, Handlu, Polsko- Szwajcarsk? Izbę Przemysłu i Handlu orazSkandynawsko-Polsk? Izbę Gospodarcz? i przez Specjaln? Strefę Ekonomiczn?  ma na celu integrację pracowników najwyższego i średniego szczebla zarz?dzaj?cego firm zrzeszonych w powyższych organizacjach,   ich klientów i firm zaprzyjaźnionych z terenu Dolnego Sl?ska.


Przewidujemy udział  około 400 osób: firm, członków i sympatyków wszystkich  Izb, przedstawicieli mediów i innych zaproszonych osób, w tym przedstawicieli samorz?dów lokalnych: Marszałka, Prezydenta, Wojewody,   a także konsulów honorowych/generalnych z krajów zwi?zanych z ww. organizacjami.

Wstępny program wydarzenia:

18.00 – Powitanie gości, welcome drink

18.45 -  Koktajl, koncert świ?teczny

20.30 – Loteria

Osoby z firm stowarzyszonych, zainteresowane uczestnictwem w którymś z podanych wyżej wydarzeń, proszone s? o kontakt z CCIFP,  Justyna Bizub, justyna.bizub@ccifp.pl

Firmy zainteresowane sponsoringiem i możliwości? pokazania swojej działalności, proszone s? o kontakt z Justyn? Bizub, justyna.bizub@ccifp.pl

 

Mapa dojazdu

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!