International Christmas Party w Poznaniu

Hotel Sheraton
See on map

Cena : Bezpłatnie, wejście na podstawie zaproszenia

Passé

L'événement est terminé.

>

Organizowane  17 grudnia 2008 w Poznaniu ,,INTERNATIONAL Christmas Party"   Francuskiej Izby Przemysłowo-Handlowej w Polsce i  Polsko-Niemieckiej Izby Przemysłowo Handłowejma na celu integrację pracowników najwyższego i średniego szczebla zarz?dzaj?cego firm zrzeszonych w sześciu międzynarodowych   izbach,   ich klientów i firm zaprzyjaźnionych z terenu Wielkopolski.

Przewidujemy udział  około 100 osób: firm, członków i sympatyków wszystkich  Izb, przedstawicieli mediów i innych zaproszonych osób, w tym przedstawicieli samorz?dów lokalnych: Marszałka, Prezydenta, Wojewody,   a także konsulów honorowych/generalnych z krajów zwi?zanych z ww. Izbami.

Wstępny program wydarzenia:

18.00 – Powitanie gości, welcome drink

18.45 -  Koktajl, koncert świ?teczny

20.30 – Loteria

Osoby z firm stowarzyszonych, zainteresowane uczestnictwem w którymś z podanych wyżej wydarzeń, proszone s? o kontakt z CCIFP, Justyna Bizub, justyna.bizub@ccifp.pl

Firmy zainteresowane sponsoringiem i możliwości? pokazania swojej działalności, proszone s? o kontakt z Justyn? Bizub, justyna.bizub@ccifp.pl

Mapa dojazdu

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!