Intensywny kurs języka polskiego dla początkujących


CCIFP, Plac Trzech Krzyży 18

Cena :
720 PLN (firmy stowarzyszone w CCIFP)
960 PLN (firmy niestowarzyszone)

L'événement est terminé. *prosimy pamiętać, że zapisanie wydarzenia w kalendarzu nie jest równoznaczne z rejestracją na wydarzenie. Zgłoszenie udziału należy przesłać za pomocą formularza rejestracyjnego.

 

>

Bardzo intensywny kurs podstawowy, którego program jest wprowadzeniem do wykształcenia umiejętności komunikacyjnych, potrzebnych w różnych sytuacjach, z którymi styka się cudzoziemiec mieszkaj?cy w Polsce i pracuj?cy w polskim środowisku.
Po ukończeniu tego kursu proponujemy Państwu kontynuacje nauki języka polskiego pocz?wszy od miesiaca września w siedzibie CCIFP.

Typ kursu:                                                                                                   5 - 10 osób w grupie, z udziałem logopedy

Czas trwania kursu:                                                                       16 lipca – 31 lipca 2003 roku

Liczba jednostek lekcyjnych:                                           40 x 45 min

Liczba spotkań:                                                                                     12

Częstotliwość zajęć:                                                                       5 razy w tygodniu

Pora zajęć:                                                                                                 7:30 – 10:00, poniedziałek - pi?tek

Zajęcia odbywaj? się w miłej atmosferze, daj? możliwość nawi?zania nowych kontaktów. Zapewniamy lekcje z doświadczonym, sympatycznym i znaj?cym język francuski lektorem oraz, na pocz?tku kursu, zajęcia z logoped?. Podczas zajęć używamy materiałów, przygotowanych specjalnie dla Państwa.

Prowadz?cy szkolenie językowe:  

Worldwide School jest jedn? z największych szkół językowych, działaj?c? w Warszawie od 1991 roku. Szkoła cieszy się opini? profesjonalnej o wysokim poziomie nauczania, wyróżniona została elitarnym Znakiem Jakości PASE- Ogólnopolskiego Stowarzyszenia na Rzecz Jakości w Nauczaniu Języka Angielskiego oraz zarejestrowana w Kuratorium Oświaty. Worldwide School jest laureatem konkursu Organizator Szkoleń Najwyższej Jakości w roku 2002/2003, zorganizowanym przez Data Group, która w oparciu o specjalistyczne, rynkowe badania opinii klientów przyznaje to zaszczytne godło. Worldwide School otrzymała I miejsce w ogólnopolskim rankingu szkół językowych przeprowadzonym przez magazyn NEWSWEEK jesieni? 2002 roku.

Joanna Dudek uzyskała dyplom Wydziału Filologii Polskiej na Uniwersytecie Jagiellońskim w 1997 roku. Ukończyła kurs „Nauczanie języka polskiego jako obcego” na UJ, u profesora Miodunki, największego autorytetu w tej dziedzinie w Polsce. Joanna Dudek ma duże doświadczenie w uczeniu cudzoziemców języka polskiego. Przed podjęciem pracy dla Worldwide School uczyła przez rok języka polskiego w Krzemieńcu na Ukrainie a także prowadziła kursy w Szkole Letniej Języka i Kultury Polskiej UJ, zajęcia w firmach na zlecenie szkół językowych w Krakowie oraz wakacyjny kurs języka polskiego na Uniwersytecie Warszawskim. Posługuje się bardzo dobrze językiem francuskim (certyfikat Universite de la Sorbonne Nouvelle-Paris III), rosyjskim, angielskim i ukraińskim.

WARUNKI UCZESTNICTWA : Wymagane potwierdzenie dokonania płatności przed pierwszymi zajęciami

Koszt uczestnictwa wynosi 720 PLN (firmy stowarzyszone w CCIFP) oraz 960 PLN (firmy niestowarzyszone). Możliwe formy płatności: gotówka, karta bankowa, przelew bankowy na konto : Francuska Izba Przemysłowo–Handlowa w Polsce, BISE SA III o/W–Wa   n ? 13701037 - 3300057-27001-1202
Prosimy o przesłanie zgłoszenia   na adres e-mail: joanna.jaroch(@)ccifp.pl lub fax: +48 (22) 696 75 90  
  W przypadku rezygnacji z udziału należy przesłać faks najpózniej na 3 dni przed rozpoczęciem kursu.
Potwierdzenie uczestnictwa i przesłanie zgłoszenia traktujemy jako zobowi?zanie do zapłaty

 

Mapa dojazdu

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!