Intensywny kurs francuskiego języka prawniczego


CCIFP, Mokotowska 19, Warszawa

Cena :
1 090 PLN firmy stowarszyone, 1 290 PLN firmy niestowarzyszone

L'événement est terminé. *prosimy pamiętać, że zapisanie wydarzenia w kalendarzu nie jest równoznaczne z rejestracją na wydarzenie. Zgłoszenie udziału należy przesłać za pomocą formularza rejestracyjnego.

 

>

Data:                                                     29.06 – 03.07.2009

Godzina:                                           09:00 – 14:15

Czas trwania:                             5-dniowy kurs językowy

Cena:                                                    1090 PLN firmy stowarzyszone, 1290 PLN niestowarzyszone

Grupa docelowa:

Prawnicy, pracownicy oraz asystenci działów prawnych, tłumacze, studenci prawa. Wszystkie osoby pragn?ce w sposób nieskazitelny wyrażać się w formie pisemnej i ustnej we francuskim języku prawniczym w trakcie wykonywania codziennych czynności prawniczych.

Cele kursu:
-   nabycie umiejętności w zakresie posługiwania się francuskim językiem prawniczym
-    poznanie pułapek oraz trudności językowych właściwych dla języka prawniczego
-    nabycie ogólnej wiedzy prawniczej w oparciu o praktyczne informacje z zakresu francuskiego, polskiego i europejskiego systemu prawa
-    praca nad autentycznymi dokumentami z zakresu prawa o dużej różnorodności: teksty aktów prawnych i rozporz?dzeń, orzeczenia s?dowe, umowy, dokumentacja handlowa, listy oficjalne

Kurs ten jest jednocześnie przygotowaniem do specjalistycznego egzaminu organizowanego przez Izbę Przemysłowo – Handlow? w Paryżu (CCIP) - Diplômes de Français Juridique (DFJ). Dyplom ten potwierdza praktyczn? znajomość prawniczego języka francuskiego w mowie i w piśmie na poziomie zaawansowanym.

Na zakończenie kursu, uczestnicy otrzymuj? certyfikat potwierdzaj?cy udział w zajęciach.

_______

Prowadz?ca: Dorota Bruś

Warunki uczestnictwa i płatności

Agenda kursów 2008 / 2009

http://www.ccifp.pl/index.php?mod=kszt&lang=pl&kstat=1009

    

http://www.ccifp.pl/index.php?mod=kszt&lang=pl&kstat=1009

http://www.ccifp.pl/index.php?mod=static&kstat=1042&lang=pl

 

Mapa dojazdu

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!