Inteligencja emocjonalna w zarządzaniu managera wyższego szczebla


CCIFP, ul. Widok 8, Warszawa

Język : polski

Cena :
350 PLN pracownicy firm stowarzyszonych, 600 PLN pozostałe osoby.

Zapisy na to wydarzenie nie są otwarte *prosimy pamiętać, że zapisanie wydarzenia w kalendarzu nie jest równoznaczne z rejestracją na wydarzenie. Zgłoszenie udziału należy przesłać za pomocą formularza rejestracyjnego.

 

>

Osoby o wysokiej inteligencji emocjonalnej potrafi? doskonale odczytywać nie tylko swoje emocje, ale również emocje innych osób, a tym samym doskonale interpretuj? własne reakcje i zachowania, co bezpośrednio przekłada się na ich styl budowania relacji z innymi. Ponadto, charakteryzuj? się wysok? samoświadomości?, odporności? na stres i łatw? adaptacj? do zmieniaj?cych się sytuacji.

Zagadnienia, które zostan? poruszone na spotkaniu:

  • Czym tak naprawdę jest inteligencja emocjonalna?
  • Co tworzy inteligencję emocjonaln??
  • W jaki sposób przejawia się w zarz?dzaniu ludźmi i czy decyduje o sukcesie?
  • Na czym polega jedna z metod pomiaru inteligencji emocjonalnej oraz jak można j? wykorzystać w rozwijaniu kompetencji zarz?dzania ludźmi i sob?.

Przewidujemy możliwość udziału w teście inteligencji emocjonalnej. (dla chętnych wi?że się to z dodatkowym kosztem w wysokości 420 zł brutto) Link do kwestionariusza TQIE wyślemy do Państwa zaraz po otrzymaniu potwierdzenia uczestnictwa w spotkaniu.


Program dedykowany jest dla tych wszystkich osób, które na co dzień współpracuj? z innymi. Szczególnie pomocny będzie dla kadry zarz?dzaj?cej średniego i wyższego szczebla.

Prowadz?ca spotkanie:

    Bożena Roczniak - Prezes Zarz?du HR Development Sp. z o.o., Senior Konsultant od ponad 13 lat. Doktor nauk medycznych. Realizowała kilkadziesi?t projektów z zakresu rozwoju kompetencji menadżerskich oraz kilkadziesi?t coachingów indywidualnych dla kadry menadżerskich wyższego szczebla. Przeprowadziła ponad 50 sesji informacji zwrotnych – głównie dla Członków Zarz?du i Kadry Menadżerskiej Wyższego Szczebla.Licencjonowany praktyk: Insights Discovery, MBTI (Mayers-Briggs Type Indiator), Thomas International. Certyfikowany coach ICC.
        

Partner merytoryczny :

 

Mapa dojazdu

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin

Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!