FUTURALLIA - Międzynarodowe Forum Przedsiębiorców


Pałac Kongresowy Futuroscope, Poitiers, Francja

Cena :
765 EUR - pierwszy uczestnik z firmy,
645 EUR - dodatkowy uczestnik (zakwaterowanie w pokoju dwuosobowym).

L'événement est terminé. *prosimy pamiętać, że zapisanie wydarzenia w kalendarzu nie jest równoznaczne z rejestracją na wydarzenie. Zgłoszenie udziału należy przesłać za pomocą formularza rejestracyjnego.

 

>

FUTURALLIA to międzynarodowe forum gospodarcze ułatwiaj?ce strategiczne kontakty pomiędzy firmami z całego świata. Organizowane s? z myśl? o małych i średnich przedsiębiorstwach, stanowi? doskonał? okazję promocji na rynkach zagranicznych.

Francuska Izba Przemysłowo - Handlowa w Polsce, we współpracy z Convention Bureau - Wrocław, zaprasza małe i średnie przedsiębiorstwa do udziału w IX Międzynarodowym Forum Przedsiębiorców FUTURALLIA 2004 w Poitiers we Francji w dniach 2-4 czerwca 2004.

FUTURALLIA to więcej niż targi, to seria precyzyjnie i indywidualnie dobranych spotkań z potencjalnymi partnerami biznesowymi z innych krajów.
W ci?gu dwóch dni, 1200 uczestników z 30 różnych krajów prowadzi rozmowy w ramach indywidualnych spotkań ustalonych zgodnie z ich życzeniami. Celem Futuraliów jest umożliwienie menadżerom małych i średnich przedsiębiorstw nawi?zania międzynarodowych kontaktów handlowych oraz promocji własnej firmy. Dzięki doskonale dopracowanej formule FUTURALLIA pozwalaj? na optymalne wykorzystanie czasu przy minimalizacji kosztów. Na podstawie informacji o każdej z firm zawartych w katalogu forum, uczestnicy tworz? swój indywidualny, dostosowany do profilu firmy kalendarz 12 spotkań.


FUTURALLIA  kojarz? ze sob? przedstawicieli różnych branż:
  - działalność produkcyjna, przemysł mechaniczny, środki transportu,
  - drewno, meble, budownictwo, inwestycje publiczne, wyposażenie domu,
  - informatyka, elektronika, optyka, wydawnictwa, drukarstwo,
  - przemysł rolno-spożywczy, rolnictwo, ochrona środowiska,
  - przemysł chemiczny, tworzywa sztuczne, materiały kompozytowe, nowe materiały,
  - zdrowie, weterynaria, kosmetologia.

Założenia Międzynarodowego Forum Przedsiębiorstw FUTURALLIA:

  - specjalnie opracowane oferty wszystkich uczestników Forum s? dostępne w katalogu wydawanym na 4 tygodnie przed Futuralliami;
  - każdy uczestnik wybiera do 20 partnerów rozmów biznesowych (spośród kilkuset firm z całego świata);
  - profesjonalny program " match-making ", stworzony specjalnie dla Futuralliów, na podstawie propozycji pozwala ustalić indywidualny plan spotkań dla każdego uczestnika;
  - uczestnik ma w ten sposób zapewnion? organizację 12 półgodzinnych spotkań podczas Forum (wraz z tłumaczami, jeżeli s? konieczni);
  - istnieje również możliwość dodatkowych spotkań, ponieważ uczestnik otrzymuje listę firm, które wyraziły chęć spotkania się z nim;
  - przedsiębiorcy mog? nieodpłatnie korzystać z pomocy specjalistów ds. rozwoju przedsiębiorstwa, radców prawnych i ekspertów finansowych, którzy maj? za zadanie ułatwiać kontakty pomiędzy firmami;
  - uczestnictwo w Futuralliach to także bezpłatny dostęp do zamieszczonej w Internecie bazy danych www.futuralia-online.com pozwalaj?cej kontynuować nawi?zane kontakty i poszukiwać nowych partnerów.

Termin zgłoszeń upływa 25 lutego 2004.


Kontakt:
Ola Lazar, Wicedyrektor, Dział Doradztwa i Obsługi Firm
Francuska Izba Przemysłowo - Handlowa w Polsce www.ccifp.pl
Tel.: (+22) 696 75 80

Futurallia wspiera medialnie:

http://www.radiopin.pl

 

Mapa dojazdu

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin

Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!