Fundusze na wsparcie działalności badawczo-rozwojowej – 23.09.2014 r., godz. 15.15 – 17.15

Cena :
bezpłatne dla firm stowarzyszonych w CCIFP

Zapisy na to wydarzenie nie są otwarte *prosimy pamiętać, że zapisanie wydarzenia w kalendarzu nie jest równoznaczne z rejestracją na wydarzenie. Zgłoszenie udziału należy przesłać za pomocą formularza rejestracyjnego.

 

>

Perspektywa finansowa 2014-2020kładzie olbrzymi nacisk na wsparcie działalności badawczo-rozwojowej, zwłaszcza w obszarach tzw. inteligentnych specjalizacji czyli obszarów o szczególnych preferencjach w nowym rozdaniu funduszy strukturalnych. Jedn? z takich specjalizacji jest „Zdrowe społeczeństwo”, w ramach którego zawiera się obszar „Wytwarzanie produktów leczniczych”, co sprawia, że firmy farmaceutyczne stanowić mog? kluczow? grupę beneficjentów perspektywy finansowej 2014-2020.

W jej ramach duże przedsiębiorstwa będ? mogły liczyć głównie na wsparcie w zakresie prowadzenia prac badawczo-rozwojowych w ramach projektów celowych (w tym również projektów zakładaj?cych współpracę z innymi przedsiębiorstwami b?dź jednostkami naukowymi) jak również wsparcie na rzecz tworzenia / rozbudowy wewnętrznych komórek badawczo-rozwojowych.

Prezentowane zagadnienia:

• Na jakich zasadach można ubiegać się o pomoc publiczn? w nowej perspektywie?
• Jakie programy czekaj? na innowacyjne przedsiębiorstwa z branży farmaceutycznej? Kiedy można spodziewać się ich uruchomienia?
• Jakie rodzaje wydatków mog? zostać sfinansowane ze środków programów pomocowych? Na jaki poziom finansowania można liczyć?
• Jakie s? korzyści wynikaj?ce z uzyskania statusu centrum badawczo-rozwojowego?

Eksperci Crido Taxand po zakończeniu spotkania będ? do dyspozycji uczestników szkolenia, tak aby móc porozmawiać indywidualnie o planach, potrzebach i możliwościach skorzystania ze źródeł pomocy publicznej w nadchodz?cych miesi?cach.

Prelegenci:

Michał Gwizda
Zajmuje się doradztwem zwi?zanym z pomoc? publiczn? od 2002 roku. Praktyczne doświadczenie zdobywał w Ministerstwie Finansów oraz w Ernst & Young. Obecnie pełni funkcję partnera odpowiedzialnego za Dział Doradztwa Europejskiego (EAST) w Crido Taxand. Posiada szerokie doświadczenie w zakresie negocjacji pakietów pomocy publicznej dla przedsiębiorców, a także ubiegania się o środki finansowe na realizację nowych inwestycji, działań na rzecz B+R oraz inwestycji zwi?zanych z ochron? środowiska.

Łukasz Kościjańczuk
W Crido Taxand pracuje od marca 2009 r. Specjalizuje się w pozyskiwaniu pomocy publicznej w Polsce na realizację dużych projektów inwestycyjnych w sektorze produkcyjnym, projektów badawczo – rozwojowych a także projektów z zakresu energetyki odnawialnej, zarówno w formie dotacji, jak też zwolnień podatkowych oraz pożyczek preferencyjnych.

Spotkanie jest bezpłatne. Ilość miejsc jest ograniczona.

Spotkanie przeznaczone jest wył?cznie dla firm stowarzyszonych w CCIFP, przede wszystkim z branży "zdrowie" w szczególności jest ono skierowane do członków zarz?du, dyrektorów ds. inwestycji, dyrektorów ds. badań i rozwoju, dyrektorów finansowych, pracowników odpowiedzialnych za przygotowanie/realizację programów rozwojowych przedsiębiorstw.

Serdecznie zapraszamy do udziału w spotkaniu!

Kontakt: ccifp@ccifp.pl; 22 696 75 80.

 

Mapa dojazdu

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin

Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!