Francuskie Dni Kariery - firmy


Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie, ul. Dobra 56/66, Warszawa

Cena :
3000 PLN HT (800 euros HT)

L'événement est terminé. *prosimy pamiętać, że zapisanie wydarzenia w kalendarzu nie jest równoznaczne z rejestracją na wydarzenie. Zgłoszenie udziału należy przesłać za pomocą formularza rejestracyjnego.

 

>

 • Jeśli  Państwa  Firma poszukuje pracowników, stażystów, praktykantów...
 • Jeśli Państwa Firma pragnie nawi?zać współpracę z ośrodkami szkolenia zawodowego lub biurami karier...
 • Jeśli  Państwa Firma pragnie bezpośrednio zaprezentować oferty pracy i programy rozwoju pracowników...

Francuskie Dni Kariery  

Bonjour Kariero!

16-17 marca 2007

Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie (ul. Dobra 56/66)

Obecność na Forum  to  liczne  możliwości:

 • przeprowadzenia bezpośrednich indywidualnych spotkań z kandydatami i rekrutacji
 • kontaktu z kandydatami zainteresowanymi prac? w sektorach o najwyższym zapotrzebowaniu, takich jak: outsourcing finansowo – księgowy, hotelarstwo, gastronomia, turystyka, budownictwo, handel i usługi, motoryzacja, rolnictwo i biotechnologie
 • spotkań z kandydatami o różnym stopniu przygotowania zawodowego   i wykształcenia: zarówno absolwentami szkół zawodowych jak i wyższych uczelni
 • prezentacji ofert pracy i staży
 • podjęcia lub zacieśnienia współpracy z Akademickimi Biurami Karier
 • zabrania głosu w debacie i wpływu na współpracę firm ze środowiskiem przygotowuj?cym młodych ludzi do wejścia na rynek pracy: szkołami zawodowymi, ośrodkami szkolenia zawodowego, uczelniami

Szczegółowa lista uniwersytetów oraz szkół, które będ? obecne na Forum oraz program konferencji znajduj? się w pliku PDF w sekcji "pobierz pliki"

Warunki uczestnictwa przedsiębiorstw:

 • Ryczałt w wysokości 3000 złotych netto (800 euro) obejmuje:
  • stand 6 m ? ( lada, stół. 2 krzesła, podł?czenie do Internetu)
  • wpis o przedsiębiorstwie w katalogu wystawców (max. 800 znaków)
  • akcję informacyjn? i reklamow? na temat Forum

Organizatorzy:

 • Ambasada Francji w Polsce
 • Francuska Izba Przemysłowa - Handlowa w Polsce
 • Krajowa Agencja ds. Cudzoziemców i Migracji
 • Francusko-Polski Fundusz Współpracy
 • Agencja Edufrance

Swoj? obecność na targach potwierdziły następuj?ce firmy:

Accenture,

Auchan,

BNP Paribas,

Bouygues Immobilier Polska,

Bufallo Grill,

Grupa Carrefour Polska,

Calyon S.A. Oddział w Polsce

Club mediterranée,

Decathlon,

DLZ,

ELEA Polska,

Elektrownia "Rybnik",

FNSEA (Francuskie Izby  Rolnictwa),

Gefco,

Hotele GE  Polska,

Kancelaria prawna GLN,

Leroy Merlin,

Michelin Polska,

Norauto,

Orbis,  

Warbud,

Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA,

Zwi?zek Rzemiosła Polskiego,

Francuskie Stowarzyszenie Przemysłu Budowlanego FFB,

Francuskie Stowarzyszenie Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych

Instytucje:

Francuska Izba Przemysłowo-Handlowa w Polsce,

EURES (Europejskie Służby Zatrudnienia),

EDUFrance,

Towarzystwo Przyjaźni Polsko – Francuskiej / Stowarzyszenie Nauczycieli Języka Francuskiego (Prof-Europe),

Polsko – Francuski Fundusz Współpracy,

Instytut Francuski i Alliance Française,

Francuski Ośrodek Informacji Turystycznej - Maison de la France,

Komisja Europy środkowej i Wschodniej (CECO) Międzynarodowej Federacji Nauczycieli Języka Francuskiego (FIPF)

 

Mapa dojazdu

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!