Francuski w ubezpieczeniach - staż językowy


CCIFP, Mokotowska 19, Warszawa

Cena :
550 PLN firmy stowarszyone, 750 PLN firmy niestowarzyszone

L'événement est terminé. *prosimy pamiętać, że zapisanie wydarzenia w kalendarzu nie jest równoznaczne z rejestracją na wydarzenie. Zgłoszenie udziału należy przesłać za pomocą formularza rejestracyjnego.

 

>

Cele szkolenia:Opanowania słownictwa ubezpieczeńNabycie umiejętności tłumaczenia tekstów o charakterze ubezpieczeniowym Uzyskanie podstawowych wiadomości   o ubezpieczeniach w Polsce i we Francji Proponowana tematyka:Pojęcie odpowiedzialności cywilnej       Firmy ubezpieczenioweRodzaje ubezpieczeńRodzaje ryzyka ubezpieczeniowegoStrony umowy ubezpieczeniaZawarcie, zmiana i wygaśnięcie umowy ubezpieczenia, Wył?czenia ochrony ubezpieczeniowejWykonanie umowy ubezpieczeniaLikwidacja szkodySpory wynikaj?ce na tle   stosowania umowy ubezpieczeniaUbezpieczenia dla firmUbezpieczenia dla osób fizycznychProponowane ćwiczenia : ćwiczenia słownikowe, tłumaczeniowe, redakcyjne, studia przypadkuPo ukończeniu stażu, uczestnicy otrzymuj? certyfikat potwierdzaj?cy udział w zajęciach.Skuteczne odwołanie uczestniczenia w spotkaniu może nast?pić najpóźniej na 5 dni roboczych przed dat? odbycia się szkolenia. Odwołanie uczestnictwa w terminie późniejszym jak również niedowołanie uczestniczenia lub niewzięci udziału w spotkaniu powoduje obci?żenie pełnymi kosztami uczestnictwa. W każdej chwili przed spotkaniem można wyznaczyć na swoje miejsce innego uczestnika.

____

Prowadz?ca: Dorota Bruś

Warunki uczestnictwa i płatności

 

  Agenda kursów 2008 / 2009

http://www.ccifp.pl/index.php?mod=kszt&lang=pl&kstat=1009

 

Mapa dojazdu

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!