Francuski w księgowości i finansach


Mokotowska 19, Warszawa

Cena :
550 PLN (firmy stowarzyszone CCIFP) oraz 750 PLN (firmy nie-stowarzyszone)

L'événement est terminé. *prosimy pamiętać, że zapisanie wydarzenia w kalendarzu nie jest równoznaczne z rejestracją na wydarzenie. Zgłoszenie udziału należy przesłać za pomocą formularza rejestracyjnego.

 

>

Staż językowy

Cel:

Zapoznanie się ze słownictwem wykorzystywanym w księgowości I finansach

Zawartość:
- rozliczenia przedsiębiorstwa
- dokumentacja rachunkowa:
  * bilansy
  * sprawozdanie finansowe
  * zał?czniki, aneksy
- źródła finansowania przedsiębiorstwa
- inwestycje finansowe
- podatki
- praktyka


Uczestnicy: pracownicy i kadra firm, zajmuj?cy się księgowości? i finansami

Czas trwania: w ci?gu jednego dnia 8 x 45 minut

Cena stażu: 550 PLN (firmy stowarzyszone CCIFP) oraz 750 PLN (firmy nie-stowarzyszone)

Sposób nauczania:
- Kurs autorski
- Praktyka

Prowadz?ca:Dorota Bruś

Szczegółowy program kursów na rok 2007 / 2008

 

Mapa dojazdu

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!