Francuski Język Prawniczy CCIP


CCIFP, Mokotowska 19, Warszawa

Cena :
1950 PLN (firmy stowarzyszone CCIFP) oraz 2350 PLN (firmy nie-stowarzyszone)

L'événement est terminé. *prosimy pamiętać, że zapisanie wydarzenia w kalendarzu nie jest równoznaczne z rejestracją na wydarzenie. Zgłoszenie udziału należy przesłać za pomocą formularza rejestracyjnego.

 

>Cel:
- przygotowanie się do Certyfikatu Francuskiego Języka Prawniczego CCIP
- przyswoić ogóln? kulturę prawnicz?
- przyswoić specjalistyczne słownictwo języka francuskiego prawniczego
- poznanie tekstów prawniczych w języku francuskim: dokumenty legislacyjne, ustawowe, wyroki, kontrakty, listy, dokumenty handlowe

Zawartość merytoryczna :
- zarys prawa: główny podział prawa, prawo europejskie, źródła prawa
- aktorzy prawa: zawód prawnika, s?d, trybunał, prawnicy
- prawa i dobra: prawo osób fizycznych, prawo własności, umowy handlowe
- obowi?zki: obowi?zki prawne, zakontraktowane
- prawo handlowe: status handlowca, prawo spółek handlowych, prawo konkurencji i konsumenta
- prawo pracy: relacje indywidualne (szkolenia, egzekwowanie i rozwi?zanie umowy o pracę) oraz relacje grupowe

Uczestnicy: kadra, pracownicy, wykorzystuj?cy francuski język prawniczy na co dzień i studenci, którzy pragn? poznać narzędzie językowe właściwe aktywności prawnej

Prowadz?ca: Dorota Bruś


Szczegółowy program kursów na rok 2007 / 2008


 

Mapa dojazdu

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin