Francuski język prawniczy C1/C2 – kurs roczny


CCIFP, ul. Widok 8, Warszawa

Język : francuski

Cena :
50 godz. lekcyjnych / 25 spotkań: 1 950 PLN - pracownicy firm stowarzyszonych; 2 350 PLN - pozostałe osoby. Istnieje możliwość płatności w 2 ratach

Zapisy na to wydarzenie nie są otwarte *prosimy pamiętać, że zapisanie wydarzenia w kalendarzu nie jest równoznaczne z rejestracją na wydarzenie. Zgłoszenie udziału należy przesłać za pomocą formularza rejestracyjnego.

 

>

Zapis na kurs możliwy tylko po ukończeniu poprzedniego poziomu (B2).

Czas trwania:

Październik 2013 – maj 2014 :   w środy od 8:15 do 9:45, w siedzibie CCIFP.

Ł?cznie = 50 godz. lekcyjnych raz w tygodniu (1h30)

Do kogo skierowany jest kurs ?

Zapraszamy osoby zainteresowane poszerzeniem znajomości języka francuskiego o słownictwo i wiedzę z zakresu prawa francuskiego, polskiego i europejskiego. Kurs jest skierowany do prawników, studentów prawa, tłumaczy oraz osób dla których francuski język prawniczy jest narzędziem w codziennej pracy.

OPIS :

Kurs prowadzony jest w oparciu o praktyczn? metodę komunikacyjn?, w ramach której ćwiczone s? umiejętności swobodnego porozumiewania się we współczesnym świecie biznesu, przy jednoczesnym rozwijaniu umiejętności pisania, wypowiadania się, a także praktycznego stosowania zasad gramatycznych z francuskiego języka prawniczego.

Uczestnicy pracuj? nad dokumentami z zakresu prawa o dużej różnorodności: teksty aktów prawnych i rozporz?dzeń, orzeczenia s?dowe, umowy, dokumentacje, itp. Omawiane s? także różnice między prawem francuskim a prawem polskim i europejskim.

Wykorzystujemy autorski program nauczania, którego celem jest pogłębienie wiedzy słuchaczy i ich umiejętności językowych.


 

Mapa dojazdu

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin

Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!