Francuski język księgowy i finansowy - specjalistyczny kurs językowy


CCIFP, Mokotowska 19, Warszawa

Cena :
950 PLN (firmy stowarzyszone CCIFP) oraz 1 350 PLN (firmy nie-stowarzyszone)

L'événement est terminé. *prosimy pamiętać, że zapisanie wydarzenia w kalendarzu nie jest równoznaczne z rejestracją na wydarzenie. Zgłoszenie udziału należy przesłać za pomocą formularza rejestracyjnego.

 

>

Specjalistyczny kurs języka francuskiego  jest skierowany do osób, które w sposób systematczny pragn? pogłębiać wiedzę  językow?  i praktyczn?  w zakresie wykonywanego zawodu.  Zajęcia odbywaj? się raz w tygodniu.

 

  

Grupa docelowa:

Dyrekcja, pracownicy firm zajmuj?cy się finansami oraz księgowości?, studenci ekonomii, romanistyki posługuj?cy się językiem francuskim na poziomie średnio zaawansowanym lub zaawansowanym

 

  

Program:
- zapoznanie się ze słownictwem wykorzystywanym w księgowości i finansach
Zawartość merytoryczna :
-  podstawy księgowości i ich zastosowanie
-  czynności codzienne : zamówienie – dostawa - fakturowanie
- analiza bilansu i sprawozdania finansowego    
-  finansowanie przedsiębiorstwa : źródła finansowania
-  inwestowanie
-  słownictwo podatkowe
-  liczne ćwiczenia z zastosowania słownictwa księgowego i finansowego

  

Prowadz?ca:

Dorota Bruś  jest absolwentk? Filologii Romańskiej Uniwersytetu Warszawskiego. Studia ukończyła w 1988 roku z wyróżnieniem. Specjalizuje się w prowadzeniu specjalistycznych szkoleń językowych dla zarz?dów i wyższej kadry menedżerskiej filii francuskojęzycznych firm w Polsce lub firm z udziałem kapitału francuskiego takich jak Bank Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych S.A.,   Schneider Polska, Lafarge Polska S.A., Edipresse Polska S.A. Bierze także regularny udział w stażach pedagogicznych organizowanych we Francji (Centre de Linguistique Appliquée de Besançon) i w Polsce Ambasada Francji we współpracy z Parysk? Izb? Przemysłowo-Handlow? CCIP, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu).

Warunki uczestnictwa:

Wymagane potwierdzenie dokonania płatności semianrium.

1. Możliwe formy płatności: gotówka, karta bankowa, przelew bankowy na konto: Francuska Izba Przemysłowo – Handlowa w Polsce, BISE SA III o/W–Wa n ? 05 1370 1037 0000 1706 4017 2003.
Potwierdzenie uczestnictwa i przesłanie zgłoszenia traktujemy jako zobowi?zanie do zapłaty
2. W przypadku anulowania zgłoszenia w terminie krótszym niż 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia wpłata na poczet uczestnictwa niepodlega zwrotowi. Nieodwołanie zgłoszenia i niewzięcie udziału w szkoleniu powoduje obci?żenie pełnymi kosztami uczestnictwa. Odwołanie zgłoszenia wymaga formy pisemnej. Prosimy o przesłanie informacji faxem (22) 69675 90, lub drog? elektroniczn?: joanna.jaroch(@)ccifp.pl. W każdym momencie można wyznaczyć na swoje miejsce innego uczestnika.
3. W przypadku niewystarczaj?cej ilości uczestników CCIFP zastrzega sobie prawo do odwołania lub przełożenia spotkania. W przypadku odwołania szkolenia zwracamy uczestnikom koszty.

Kontakt : Joanna Jaroch, tel. (22) 696 75 83, joanna.jaroch(@)ccifp.pl

 

Mapa dojazdu

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!