Francuski język biznesowy - specjalistyczne kursy


CCIFP, Mokotowska 19

Cena :
-

L'événement est terminé. *prosimy pamiętać, że zapisanie wydarzenia w kalendarzu nie jest równoznaczne z rejestracją na wydarzenie. Zgłoszenie udziału należy przesłać za pomocą formularza rejestracyjnego.

 

>

Organizujemy specjalistyczne kursy języka francuskiego biznesowego już od 4 lat.
Zajęcia prowadzi Dorota Bruś, która posiada wieloletni? praktykę i doszkala swoje umiejętności językowe (ukończone kursy dla wykładowców przy Paryskiej Izbie Przemysłowo – Handlowej). Materiały dydaktyczne stanowi? autorskie opracowania w postaci skryptu, na który składa się słowniczek, wykaz zwrotów, jak i autentyczne źródła stanowi?ce podstawę do pracy w praktyce.

Rodzaje kursów:

Język francuski biznesowy
Dla kogo?
Osoby, które znaj? język francuski ogólny i chc? poszerzyć lub usystematyzować wiedzę.
Zakres:
Szkolenie całoroczne obejmuje cały zakres słownictwa używanego we wszystkich działach przedsiębiorstwa. Jednocześnie szkolenie to przygotowuje do zdawania egzaminu Paryskiej Izby Przemysłowo-Handlowej (CCIP) – DFA 1 oraz DFA 2 (Diplôme de Français des Affaires 1er degré oraz 2ème degré).

Kursy specjalistyczne

Rodzaje
Francuski język prawniczy (50h) – przygotowanie do Certyfikatu ze znajomości języka francuskiego prawniczego przy CCIP. Zajęcia trwaj? w dniahc: 06.10.06 -  04.05.07  

Francuskie słownictwo finansowe i księgowe (20h) - zajęcia odbywaj? się w dnaich:11.05.07 -  12.07.07

Jednodniowe staże językowe z zakresu prawa handlowego, prawa spółek, prawa pracy, korespondencji i finansów etc.

Dla kogo?
Szkolenia skierowane do osób pragn?cych nauczyć się słownictwa w w/w zakresie poprzez systematyczne (raz w tygodniu) uczestnictwo w zajęciach.
Jednodniowe warsztaty językowe przeznaczone s? dla osób, które pragn? poszerzyć swoja znajomość języka francuskiego tylko w zakresie jednej specjalizacji.

Program staży jednodniowych:

Prawo pracy w języku francuskim -  29.09.06  
Francuski w sekretariacie  - 27.10.06
Prawo spółek w języku francuskim  - 24.11.06  
Francuski w księgowości i finansach  - 12.01.07
Korespondencja po francusku  - 16.02.07  
Wszystko o umowach w języku francuskim  - 09.03.07      
Francuskie słownictwo handlowe - 20.04.07      
Francuskie słownictwo administracyjne  - 18.05.07  
Francuskie słownictwo bankowe  - 22.06.07    

  W celu uzyskania szczegółowego programu zajęć proszę o kontkat: Joanna Jaroch, nr tel. 22 696 75 83, joanna.jaroch(@)ccifp.pl

Szczegółówe inforamcje dotyczace lursów Izby Przemysłowo - Handlowej w Paryżu: http://www.fda.ccip.fr/

O kursach  powiedzieli:

"Jako tłumacz, w swojej pracy bardzo często spotykam się z dokumentami zawieraj?cymi słownictwo z zakresu księgowości i finansów. Zdecydowałam się na udział w organizowanych przez CCIFP jednodniowych warsztatach językowych, z nadziej? poszerzenia wiedzy w tym zakresie, a także uporz?dkowania słownictwa, które już znam. Zajęcia, w całości po francusku, prowadziła p. Dorota Bruś, która pomimo całej złożoności tematu (jakże przecież nuż?cego) potrafiła wprowadzić bardzo mił? atmosferę i z uśmiechem na twarzy przeprowadzić nas przez najbardziej problematyczne kwestie z nim zwi?zane. Do zajęć doł?czone było obszerne opracowanie zawieraj?ce oryginalne francuskie dokumenty, informacje teoretyczne i ćwiczenia. Szczególnie pożyteczna z mojego punktu widzenia była część zajęć poświęcona niuansom semantycznym terminów o podobnym znaczeniu, których jednak nie można używać zamiennie. Zajęcia były intensywne, bardzo rzetelnie przygotowane i profesjonalnie przeprowadzone. Jednym słowem polecam."

Agnieszka Karolik, Immopol Property Sp. z o.o.:
"Uczestniczyłam w ostatnio organizowanym przez CCIFP kursie "Francuski prawniczy". Uważam, że kurs ten przygotowany był bardzo profesjonalnie i pozwalał na przyswojenie i poszerzenie słownictwa zwi?zanego z prawem w szeroko pojętym zakresie - pocz?wszy od prawa pracy, poprzez prawo spółek aż do zagadnień zwi?zanych z konkurencj? czy prawem europejskim. Ponadto był bardzo dobrze przeprowadzony (na co wpływ z pewności? miała kompetentna i ujmuj?c? prowadz?ca), informacje podano w przystępny sposób, z trosk? o postępy każdego kursanta.  
Moim zdaniem kurs rzetelnie przygotował do egzaminu przeprowadzonego przez Parysk? Izbę Handlow? - duży nacisk położono na przećwiczenie wszystkich części egzaminu, by żadna z nich nie okazała się dla kandydatów zaskoczeniem. Uzyskany certyfikat będzie na pewno przydatny na dalszej drodze zawodowej.
Z całym przekonaniem mogę polecić kurs „francuskiego prawniczego” wszystkim zainteresowanym, z pewności? nie będ? się nudzić i w przyjemnej atmosferze zdobęd? wiele cennych informacji."

Mariola Kozłowska, Prévoir-Vie Groupe Prévoir S.A. - Oddział w Polsce
"Z całym przekonaniem mogę polecić kurs „Francuskiego biznesowego”. Spowodowane jest nie tylko interesuj?c? tematyk?, dostosowan? do aktualnych potrzeb osób aktywnych zawodowo, a zwi?zanych ze środowiskiem francuskim, ale także z możliwości? skorzystania z doświadczeń osób prowadz?cych.
Dodatkowo profesjonalna organizacja oraz możliwość spotkania interesuj?cych zawodowo osób s? dodatkowymi czynnikami zachęcaj?cymi do uczestnictwa."

 

Mapa dojazdu

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!