Francuski język biznesowy - I semestr


CCIFP, Mokotowska 19, Warszawa

Cena :
1500 PLN (firmy stowarzyszone CCIFP) oraz 1800 PLN (firmy nie-stowarzyszone)

L'événement est terminé. *prosimy pamiętać, że zapisanie wydarzenia w kalendarzu nie jest równoznaczne z rejestracją na wydarzenie. Zgłoszenie udziału należy przesłać za pomocą formularza rejestracyjnego.

 

>

Przygotowanie do egzaminu Izby Handlowej w Paryżu (CCIP) DFP Affaires B2 oraz   DFP Affaires C1

Data:                                                     02.02.2009 – 01.06.2009

Godzina:                                           18:30 – 20:00

Czas trwania:                             Dwa semestry (120 godzin, 60 godzin lekcyjnych / semestr)

Cena:                                                    1500 PLN firmy stowarzyszone, 1800 PLN niestowarzyszone

Kurs prowadzony jest w oparciu o praktyczn? metodę komunikacyjn?, w ramach której ćwiczone s? umiejętności swobodnego porozumiewania się we współczesnym świecie biznesu, przy jednoczesnym rozwijaniu umiejętności pisania, wypowiadania się, a także praktycznego stosowania zasad gramatycznych. Wykorzystujemy autorski program nauczania prezentuj?cy najwyższy poziom merytoryczny.

Naszym celem jest metodyczne, konsekwentne i skuteczne pogłębianie wiedzy językowej słuchaczy, a w rezultacie osi?gnięcie przez nich założonego poziomu biegłości językowej.

Grupa docelowa:

Pracownicy firm i studenci ze znajomości? języka na poziomie średnio zaawansowanym lub zaawansowanym (poziom B1)

Cel:          

- przygotowanie do egzaminów DFP Affaires B2 - (DFA 1) et DFP Affaires C1 - (DAF 2) Izby Handlowej w Paryżu

- nabycie praktycznych umiejętności z zakresu języka francuskiego biznesowego

- poszerzenie wiedzy na temat funkcjonowania przedsiębiorstw francuskich oraz pracy w nich

W programie:

- praca nad dokumentami używanymi w przedsiębiorstwie

- redagowanie pism i sporz?dzanie dokumentów w języku francuskim (notatki, sprawozdania, raporty, listy handlowe)

- interpretacja statystyk w języku francuskim w kontekście działalności firmy

- przygotowanie wyst?pień ustnych i prezentacji

- sztuka negocjacji i prowadzenia spotkań biznesowych

- przygotowanie pod k?tem egzaminów CCIP

Na zakończenie każdego semestru nauki, uczestnicy kursu otrzymuj? certyfikat.

_______

Prowadz?ca: Dorota Bruś

Warunki uczestnictwa i płatności

Agenda kursów 2008 / 2009

http://www.ccifp.pl/index.php?mod=kszt&lang=pl&kstat=1009

    

http://www.ccifp.pl/index.php?mod=kszt&lang=pl&kstat=1009

 

Mapa dojazdu

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!