Francuski biznesowy (DFA 1 oraz DFA 2)


CCIFP, ul. Mokotowska 19, Warszawa

Cena :
1 500 PLN (firmy stowarzyszone CCIFP) oraz 1 800 PLN (firmy nie-stowarzyszone)

L'événement est terminé. *prosimy pamiętać, że zapisanie wydarzenia w kalendarzu nie jest równoznaczne z rejestracją na wydarzenie. Zgłoszenie udziału należy przesłać za pomocą formularza rejestracyjnego.

 

>

Cel:

  • zdobycie umiejętności w języku francuskim niezbędnych do nieskrępowanego poruszania się w świecie biznesu
  • zdobycie, poszerzenie i usystematyzowanie wiedzy na temat funkcjonowania przedsiębiorstw francuskich i ich otoczenia
  • rozwinięcie umiejętności operacyjnych (praca nad podstawowymi dokumentami, redagowanie pism w języku francuskim)
  • przygotowanie do egzaminów DFA1 i DFA2 CCIP w Paryżu


Zawartość merytoryczna:      

  • przedsiębiorstwo i jego otoczenie
  • reguły prawne rz?dz?ce światem biznesu
  • umiejętności komunikacyjne: np. komentowanie danych liczbowych, przygotowanie       wyst?pienia, spotkania biznesowe, negocjacje
  • redagowanie pism i innych dokumentów : notatki, sprawozdania, raporty, listy handlowe
  • ćwiczenia przygotowuj?ce do egzaminów CCIP


Uczestnicy: kadra, pracownicy firm i studenci ze znajomości? języka na poziomie średnio zaawansowanym lub zaawansowanym (poziom B1)


Prowadz?ca:Dorota Bruś


Szczegółowy program kursów na rok 2007 / 2008

 

Mapa dojazdu

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!