Finansowanie rozwoju przedsiębiorstw – wsparcie badań, rozwoju i innowacji


CCIFP: ul. Widok 8, Warszawa

Język : polski

Cena :
260 PLN pracownicy firm stowarzyszonych, 520 PLN pozostałe osoby.

Zapisy na to wydarzenie nie są otwarte *prosimy pamiętać, że zapisanie wydarzenia w kalendarzu nie jest równoznaczne z rejestracją na wydarzenie. Zgłoszenie udziału należy przesłać za pomocą formularza rejestracyjnego.

Firmy planujące projekty badawczo-rozwojowe w wyniku których powstaną nowe produkty, procesy, czy też projekty wdrożeniowe oraz związane z infrastrukturą badawczą mają najwięcej możliwości pozyskania wsparcia ze środków publicznych. W samym środku perspektywy finansowej UE, na podstawie doświadczenia z już przeprowadzonych konkursów, można zaplanować skuteczne pozyskanie wsparcia w 2017 roku na rozwój naszej działalności.

 

>

Zagadnienia do dyskusji:

  • Krótkie podsumowanie dotychczasowych konkursów (B+R, wdrożenia, Centra B+R)
  • Jakie konkursy zaplanowano w 2017 roku
  • Wybranie właściwego programu oraz skuteczne przygotowanie się do procesu aplikowania o środki
  • Indywidualne konsultacje

Seminarium skierowane jest do:

Członków Zarz?du Spółek, dyrektorów ds. Inwestycji, dyrektorów ds. badań i rozwoju, dyrektorów Finansowych, pracowników odpowiedzialnych za przygotowanie / realizację programów rozwojowych przedsiębiorstw.

Prelegent:

  Bogusława Mazurek
Dyrektor ds. Rozwoju, Dział Doradztwa Europejskiego, Crido Taxand

Bogusława zajmuje się koordynacj? i realizacj? procesów zwi?zanych z rozwojem   usług w ramach zespołu doradztwa europejskiego. W Crido pracuje od stycznia 2006 roku. Jako Senior Menedżer specjalizowała się w pozyskiwaniu pomocy publicznej dla przedsiębiorstw na projekty inwestycyjne, szkoleniowe, badawczo-rozwojowe, a także w ramach Specjalnych Stref Ekonomicznych. Prowadzi wiele spotkań, szkoleń oraz warsztatów dla klientów biznesowych.

Wcześniejsze doświadczenie zawodowe zdobywała w Dziale Doradztwa Europejskiego w Ernst & Young, gdzie zajmowała się realizacj? projektów zwi?zanych z wykorzystaniem pomocy publicznej z funduszy strukturalnych oraz programów krajowych.

Ukończyła studia podyplomowe na Uniwersytecie Warszawskim na kierunku europeistyka oraz studia podyplomowe na kierunku Zarz?dzanie Finansami Przedsiębiorstw w Szkole Głównej Handlowej. Uzyskała tytuł magistra w obszarze administracji publicznej na Akademii Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora.

Jest autork? artykułów, publikacji, raportów z zakresu krajowych i unijnych środków pomocowych, m.in. w Harvard Business Review, Rzeczpospolitej, Fundusze Europejskie, Gazecie Prawnej, Pulsie Biznesu oraz C.H. Beck. Jest współautork? raportu "Rynek B+R+I w Polsce - wsparcie działalności badawczej, rozwojowej i innowacyjnej przedsiębiorstw".

Partner merytoryczny:

 

Mapa dojazdu

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!