Finansowanie obrotu – bezpieczeństwo finansowe i prawne


CCIFP, ul. Widok 8, Warszawa

Język : polski

Cena :
260 PLN pracownicy firm stowarzyszonych, 520 PLN pozostałe osoby.

Zapisy na to wydarzenie nie są otwarte *prosimy pamiętać, że zapisanie wydarzenia w kalendarzu nie jest równoznaczne z rejestracją na wydarzenie. Zgłoszenie udziału należy przesłać za pomocą formularza rejestracyjnego.

 

>

Program seminarium:

1. Rozwi?zania dotycz?ce bezpiecznego finansowania obrotu:

  • Należności handlowe – ukryty kapitał w firmie,
  • Ocena wiarygodności Kontrahenta /sposoby, znaczenie,
  • Bezpieczne sposoby finansowania kredytu kupieckiego,
  • Rozwi?zania faktoringowe w praktyce

2. Zabezpieczenie prawne

  • Prawne aspekty negocjacji kontraktu,
  • Formy zabezpieczenia wykonania Umowy,
  • Warunki formalne skutecznej egzekucji zobowi?zań,
  • Dochodzenie roszczeń na drodze s?dowej /główne aspekty

Osoby prowadz?ce :

Adwokat Justyna Kowalczyk – kwestie prawne

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Wrocławskim. Adwokat od 2010 r. Aplikację rozpoczęła w Okręgowej Radzie Adwokackiej we Wrocławiu, natomiast od lutego 2008 r. kontynuowała aplikację w Warszawie. Praktykę zdobyła w Kancelariach o szeroko rozumianym profilu gospodarczym, gdzie specjalizowała się w prawie własności intelektualnej i prawie telekomunikacyjnym. Już jako adwokat przez blisko 7 lat zwi?zana z duż? Kancelari? Prawa Gospodarczego z Wrocławia. Odpowiedzialna za obsługę podmiotów gospodarczych oraz Klientów indywidualnych, prowadzenie szkoleń a także reprezentowanie Klientów w postępowaniach s?dowych. Ekspert prawny w telewizyjnych programach informacyjnych.

Marek Kołtun – Prezes Zarz?du Plusfactor Sp. z o.o. – kwestie finansowe

Partner merytoryczny:

 

Mapa dojazdu

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!