Finanse dla inżyniera - konsultanta cz.1


CCIFP, ul. Widok 8, Warszawa

Język : polski

Cena :
800 PLN + VAT / osobę - firmy stowarzyszone w CCIFP, 1100 PLN + VAT - osoby prywatne i firmy niestowarzyszone (przy zapisie na cały kurs jedno szkolenie z dziesięciu jest gratis)

Zapisy na to wydarzenie nie są otwarte *prosimy pamiętać, że zapisanie wydarzenia w kalendarzu nie jest równoznaczne z rejestracją na wydarzenie. Zgłoszenie udziału należy przesłać za pomocą formularza rejestracyjnego.

Pierwsze zajęcia z cyklu "KLUCZOWE KOMPETENCJE SPRZEDAŻOWE DLA INŻYNIERÓW KONSULTANTÓW"

 

>

Kurs przeznaczony jest dla inżynierów i techników, zawodowo zajmuj?cych się sprzedaż? usług/produktów skomplikowanych technologicznie.

Program inspirowany jest francuskim systemem edukacji, który od lat, na różnych poziomach, uczy zawodu „technik, inżynier – handlowiec” (technico-commercial).

Finanse dla inżyniera konsultanta moduł 1.

Po szkoleniu (moduł I i II) uczestnicy nabęd? wiedzę z zakresu finansów, która umożliwi im dwutorowe spojrzenie na produkt: koszty i przychody firmy zwi?zane z produktem vs. polityka udzielanych marż i rabatów handlowych. Uczestnicy będ? sprawnie pozyskiwać i analizować informacje przydatne w procesach negocjacji oraz dbać o bezpieczeństwo przepływów finansowych w firmie. Szkolenie to umożliwi zdobycie nowej kompetencji, która uzupełni profil inżyniera konsultanta.

  • Narzędzia do prawidłowej oceny kondycji finansowej kontrahenta lub Klienta
  • Decyzje sprzedażowe, a konsekwencje finansowe dla firmy
  • Analiza kondycji finansowej firmy w kontekście rentowności, płynności, wykorzystania zasobów firmy
  • Kredyt kupiecki

Kurs to przede wszystkim możliwość uzyskania drugiej, wysokiej kompetencji handlowej u pracowników z wykształceniem inżynieryjnym, technicznym. Kurs, oparty na systemie uczenia się dorosłych, inspiruje do dokonywania stałej analizy działań i wyci?gania wniosków. Dzięki takiej postawie firma uzyskuje pracownika:

  • Zainteresowanego stałym podejmowaniem działań pro-sprzedażowych i poszukiwaniem sposobów na osi?gnięcie większej efektywności zawodowej,
  • Zdolnego szacować rentowność planowanych działań i skoncentrowanego na osi?ganiu celów biznesowych,
  •   Zdolnego podejmować działania sprzedażowe dopasowane do rynku, wyróżniaj?ce go od konkurencji

Partner merytoryczny :

 

Mapa dojazdu

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin

Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!