Finanse dla inżyniera - handlowca cz.2

CCIFP, ul. Widok 8, Warszawa
See on map

Język :
polski

Cena : 800 PLN + VAT / osobę - firmy stowarzyszone w CCIFP, 1100 PLN + VAT - osoby prywatne i firmy niestowarzyszone (przy zapisie na cały kurs jedno szkolenie z dziesięciu jest gratis)

Non ouvert

Zapisy na to wydarzenie nie są otwarte

Ostatnie zajęcia z I edycji cyklu "KLUCZOWE KOMPETENCJE SPRZEDAŻOWE DLA INŻYNIERÓW HANDLOWCÓW"

>

Po szkoleniu (moduł I i II) uczestnicy nabęd? wiedzę z zakresu finansów, która umożliwi im dwutorowe spojrzenie na produkt: koszty i przychody firmy zwi?zane z produktem vs. polityka udzielanych marż i rabatów handlowych. Uczestnicy będ? sprawnie pozyskiwać i analizować informacje przydatne w procesach negocjacji oraz dbać o bezpieczeństwo przepływów finansowych w firmie. Szkolenie to umożliwi zdobycie nowej kompetencji, która uzupełni profil inżyniera konsultanta.

  • Narzędzia do prawidłowej oceny kondycji finansowej kontrahenta lub Klienta
  • Decyzje sprzedażowe, a konsekwencje finansowe dla firmy
  • Analiza kondycji finansowej firmy w kontekście rentowności, płynności, wykorzystania zasobów firmy
  • Kredyt kupiecki
  • Analiza CVP (Koszt, wolumen, zysk) jako jedno z narzędzi ułatwiaj?ce podejmowanie decyzji w procesie negocjacji
  • Rola sprzedawcy w rozpoznaniu i zabezpieczeniu przepływów finansowych – strefy wpływów sprzedawców inżynierów

Kurs to przede wszystkim możliwość uzyskania drugiej, wysokiej kompetencji handlowej u pracowników z wykształceniem inżynieryjnym, technicznym. Kurs, oparty na systemie uczenia się dorosłych, inspiruje do dokonywania stałej analizy działań i wyci?gania wniosków. Dzięki takiej postawie firma uzyskuje pracownika:

  • Zainteresowanego stałym podejmowaniem działań pro-sprzedażowych i poszukiwaniem sposobów na osi?gnięcie większej efektywności zawodowej,
  • Zdolnego szacować rentowność planowanych działań i skoncentrowanego na osi?ganiu celów biznesowych,
  •   Zdolnego podejmować działania sprzedażowe dopasowane do rynku, wyróżniaj?ce go od konkurencji

Osoba prowadz?ca :

Elżbieta Tokarska – praktyk finansów w organizacjach (główna księgowa, prezes, właściciel), wykładowca: rachunkowości min. na kursie dla księgowych i głównych księgowych, studium pomaturalnego o kierunku finanse i bankowość, elementy budżetowania w Europejskiej Akademii Planowania Finansowego, w 2010 r. członek jury odpowiedzialny za ocenę prac dyplomowych uczestników studium II stopnia EFC.   Współzałożycielka stowarzyszenia Europejskiej Federacji Doradców Finansowych – obecnie członek, a w latach 2007 – 2010 Przewodnicz?ca Komisji Rewizyjnej i Przewodnicz?ca Komisji ds. standaryzacji zawodu. Uprawia jogę i sztuki walki.

Partner merytoryczny :

Mapa dojazdu

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!