Elementy strategii rozwoju MŚP. Bariery i możliwości rozwoju, a kryzys.


CCIFP, ul. Widok 8, Warszawa

Język : polski

Cena :
bezpłatne, zarezerwowane dla firm stowarzyszonych w CCIFP (max. 2 osoby z firmy)

Zapisy na to wydarzenie nie są otwarte *prosimy pamiętać, że zapisanie wydarzenia w kalendarzu nie jest równoznaczne z rejestracją na wydarzenie. Zgłoszenie udziału należy przesłać za pomocą formularza rejestracyjnego.

Podczas grudniowego spotkania Klubu MŚP będziecie mieli Państwo okazję przyjrzeć się problematyce związanej z rozwojem sektora MŚP. Zadamy sobie pytanie "Na jakie bariery i możliwości rozwoju napotykają firmy z sektora MŚP?", podczas spotkania ruszymy na poszukiwanie odpowiedzi.

 

>

Przedsiębiorstwa małe i średnie uważane s? powszechnie za element napędzaj?cy gospodarkę. Paradoksalnie, zazwyczaj to one maj? trudności w pozyskiwaniu niezbędnych funduszy na rozwój i innowacje.

Naszym celem jest pokazanie Państwu:

  1. Jak globalne spowolnienie gospodarcze przekłada się na konkretne rezultaty dla rozwoju firm z sektora małych i średnich przedsiębiorstw?
  2. W jaki sposób można obalić tezę mówi?c? że „kryzys jest zjawiskiem negatywnym?”
  3. Prawda o stanie innowacyjności polskich przedsiębiorstw sektora MŚP?
  4. Gdzie szukać dofinansowania wspieraj?cego rozwój przedsiębiorstwa?
  5. Jaka strategia daje rzeczywist? korzyść?

Wybór odpowiednich celów strategicznych, nabycie świadomości w jaki sposób kryzys może stać się szans? na rozwój, w jaki sposób można nabyć umiejętności dostosowania się do zmieniaj?cych się warunków rynkowych– to wszystko stanowi niezbędn? wiedzę potrzebn? do zapewnienia konkurencyjności i rozwoju przedsiębiorstw z sektora MŚP.

Pokażemy, jak każdy może w m?dry sposób wspierać rozwój swojego biznesu!

Program spotkania :

  1. Kryzys jest, czy go nie ma? Co to oznacza dla MŚP?
  2. Ograniczenia rozwoju firm  sektora  MŚP  w Polsce.
  3. Finansowanie rozwoju. Instrumenty wspierania rozwoju firm sektora MŚP.
  4. Jaka strategia daje rzeczywist? korzyść?
  5. Innowacyjność MŚP- prawda, czy mit?

Spotkanie odbędzie się w języku polskim i przeznaczone jest dla średnich przedsiębiorstw, stowarzyszonych w CCIFP. Grupę docelow? stanowi? Prezesi i osoby zarz?dzaj?ce w firmie lub też maj?ce wpływ na kluczowe decyzje.

Prowadz?cy:

Dariusz Brzeziński, APAX Consulting Group Sp. z o.o., Partner Zarz?dzaj?cy

Partner merytoryczny :

 

Mapa dojazdu

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!