Elastyczny czas pracy

Cena :
150 PLN netto / osobę - firmy stowarzyszone w CCIFP,
400 PLN netto / osobę - firmy niestowarzyszone w CCIFP,

L'événement est terminé. *prosimy pamiętać, że zapisanie wydarzenia w kalendarzu nie jest równoznaczne z rejestracją na wydarzenie. Zgłoszenie udziału należy przesłać za pomocą formularza rejestracyjnego.

 

>

Elastyczny czas pracy w firmie

Specyficzne potrzeby firmy?
Nieprzewidziane krótkoterminowe zamówienia od klientów?
Nierówne zapotrzebowanie na pracę w różnych okresach miesi?ca, czy dniach tygodnia?

Te oraz inne zdarzenia zmuszaj? pracodawców do postawienia sobie pytania, czy czas pracy ich pracowników mógłby z nimi lepiej współgrać. Przepisy dotycz?ce czasu pracy umożliwiaj? w wielu przypadkach jego dostosowanie do indywidualnych potrzeb firmy. Zamiast planować czas równomiernie i w jednych okresach ci?gle polecać pracę w godzinach nadliczbowych, a z kolei w innych dniach zastanawiać się nad tym, jakie zadania przydzielić pracownikom może lepiej byłoby zmienić organizację czasu pracy. Możliwości s? szerokie i pracodawca może w miarę swobodnie dobrać najodpowiedniejsze dla siebie rozwi?zanie.  
  
Program wykładu:

1.  Elastyczne systemy czasu pracy
a.  Równoważny czas pracy,
b.  Zadaniowy czas pracy,
c.  Weekendowy system czasu pracy,
d.  System skróconego tygodnia pracy.

2.  Inne instytucje ułatwiaj?ce elastyczne kształtowanie czasu pracy
a.  Ruchomy czas pracy,
b.  Przerwy niewliczane do czasu pracy
c.  Różne długości okresów rozliczeniowych,
d.  Przeciętnie 5-dniowy tydzień pracy,
e.  Indywidualne rozkłady czasu pracy,
f.  Nierównomierny rozkład czasu pracy w okresie rozliczeniowym,
g.  Możliwość dokonywania zmian w harmonogramach czasu pracy,
h.  Skrócenie czasu pracy jako alternatywa dla urlopu wychowawczego.

Wykładowca

Łukasz Prasołek - prawnik, do niedawna zatrudniony w Departamencie Prawnym Głównego Inspektoratu Pracy w Warszawie. Współpracownik C&C Chakowski & Ciszek. Specjalizuje się w problematyce elastycznego czasu pracy.

 

Mapa dojazdu

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin

Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!