Egzaminy DFP – zamknięcie zapisów na sesję grudniową


CCIFP, ul. Widok 8, Warszawa

Cena :
Cena zależy od rodzaju egzaminu

Zapisy na to wydarzenie nie są otwarte *prosimy pamiętać, że zapisanie wydarzenia w kalendarzu nie jest równoznaczne z rejestracją na wydarzenie. Zgłoszenie udziału należy przesłać za pomocą formularza rejestracyjnego.

Francuska Izba Przemysłowo-Handlowa w Polsce jest akredytowanym przez Paryską Izbę Przemysłowo-Handlową (CCIP) centrum egzaminacyjnym. Organizujemy specjalistyczne kursy przygotowujące do egzaminów o różnym poziomie zaawansowania.

 

>

Egzaminy poświadczaj? znajomość specjalistycznego języka francuskiego w mowie i w piśmie (Diplômes de français professionnel) w następuj?cych obszarach: biznesowy, prawniczy, hotelarstwo i turystyka, sekretariat, nauka i technika. Sesje egzaminacyjne odbywaj? się dwa razy w roku (w czerwcu i w grudniu).

Sesja egzaminacyjna: 1-2 grudnia 2014 roku

Dyplomy z języka francuskiego specjalistycznego (DFP)

Rodzaje egzaminów

Diplôme de français professionnel DFP A2439 PLN
Diplôme de français professionnel DFP B1439 PLN
Diplôme de français professionnel DFP Affaires B2459 PLN
Diplôme de français professionnel DFP Affaires C1499 PLN
DFP Scientifique et technique B1499 PLN
DFP Tourisme et hôtellerie B1499 PLN
DFP Secrétariat B1499 PLN
DFP Secrétariat B2499 PLN
DFP Juridique B2499 PLN
    

Zgłoszenia
Osoby zainteresowane przyst?pieniem do egzaminu językowego prosimy o list / mail zgłoszeniowy na adres alicja.rukowicz@ccifp.pl z podaniem poniższych informacji oraz z kopi? potwierdzenia wpłaty.

Imię i nazwisko:
Adres pocztowy:
Telefon kontaktowy:
Adres mailowy:
Data i miejsce urodzenia:
Obywatelstwo:
Rodzaj egzaminu:

W przypadku chęci otrzymania faktury na osobę indywidualn? prosimy również o podanie numeru PESEL, a w przypadku firm o pełne dane firmy do faktury razem z numerem NIP.

Numer konta
Francuska Izba Przemysłowo – Handlowa w Polsce
Crédit Agricole Bank Polska S.A., NR: 26 1940 1076 6600 0297 0001 0000

Uwaga!
Zgłoszenia przysłane bez potwierdzenia wpłaty lub po terminie zgłoszeń nie będ? brane pod uwagę.

 

Mapa dojazdu

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!