Egzaminy CCIP


CCIFP, Mokotowska 19, Warszawa

Cena :
-

L'événement est terminé. *prosimy pamiętać, że zapisanie wydarzenia w kalendarzu nie jest równoznaczne z rejestracją na wydarzenie. Zgłoszenie udziału należy przesłać za pomocą formularza rejestracyjnego.

 

>

Data sesji egzaminacyjnej : 15 – 19.06.2009

Zapisy do : 28.04.2009
  

CCIFP jest akredytowanym przez Parysk? Izbę Przemysłowo - Handlow? centrum egzaminacyjnym.

Organizujemy specjalistyczne kursy języka francuskiego  przygotowuj?ce do egzaminów CCIFP.

Więcej informacji:

http://www.ccifp.pl/index.php?mod=kszt&lang=pl&kstat=1009&lang=pl

Obecnie struktura dyplomów specjalistycznego języka francuskiego uległa zmianie i obejmuje gamę 11 dyplomów:

DFP A2 – Diplôme de Français Professionnel (niveau A2)

DFP B1 - Diplôme de Français Professionnel (niveau B1)

DFP Secrétariat B1
DFP Secrétariat B2

DFP Tourisme & Hôtellerie B1

DFP Scientifique & Technique B1

DFP Juridique B2

DFP Médical B2

DFP Affaires B2
DFP Affaires C1
DFP Affaires C2

Nowy system odpowiada europejskiemu opisowi poziomów biegłości językowej, który proponuje następuj?cy podział:

poziom podstawowy (A1 i A2)
poziom samodzielności (B1 i B2)
poziom biegłości (C1 i C2)

Szczegółowe informacje na temat poziomów biegłości językowych i ich charakterystykę można znaleźć tutaj.


Określenie stopnia znajomości języka pomaga w ocenie dotychczasowych postępów i planowaniu dalszego rozwoju językowego.    

Ceny egzaminów:


DFP A2 - 380 PLN
DFP B1 - 380 PLN

DFP B2 - 380 PLN
DFP C1 - 430 PLN
DFP C2 - 650 PLN
DFP J- 430 PLN
DFP S - 430 PLN
DFP TH - 430 PLN
DFP ST - 430 PLN

   

Korzyści :
- uzupełnienie dyplomów akademickich
- potwierdzenie zdolności językowych
- zwiększenie szans na mobilność międzynarodow?
- zwiększenie szans na znalezienie pracy w ciekawej firmie

Więcej informacji:   www.fda.ccip.fr/examens


Zainteresowane osoby prosimy o podanie w zgłoszeniu mailowym na adres anna.silska(@)ccifp.pl następuj?cych danych:


Nom:
Prénom:
Date de naissance:
Lieu de naissance:
Pays de naissance:
Nationalité 1:
Nationalité 2:

Uregulowanie opłaty za udział w egzaminie jest warunkiem dopuszczenia do egzaminu.

  
Numer konta : Francuska Izba Przemysłowo – Handlowa w Polsce, BANK DnB NORD POLSKA S.A. III ODDZ. WARSZAWA, DUBOIS 5 A , 00-184 WARSZAWA nr: 05 1370 1037 0000 1706 4017 2003

Dla porównania, poniżej znajduje się poprzednia struktura dyplomów specjalistycznego języka francuskiego CCIP:

CFP 1  - Certificat de Français Professionnel 1er degré
CFP 2  - Certificat de Français Professionnel 2ème degré
CFS  - Certificat de Français du Secrétariat
CFTH  - Certificat de Français du Tourisme et de l'Hôtellerie
CFST  - Certificat de Français Scientifique et Technique  
CFJ  - Certificat de Français Juridique
DFM   - Diplôme de Français Médical
DFA 1  - Diplôme de Français des Affaires, 1er degré
DAF 2  - Diplôme de Français des Affaires, 2ème degré
DAFA  - Diplôme Approfondi de Français des Affaires

 

Mapa dojazdu

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!