Efektywna rekrutacja – czyli jak obniżyć koszty rekrutacji zmniejszając ryzyko błędnego wyboru kandydata


CCIFP, ul. Widok 8, Warszawa

Język : polski

Cena :
260 PLN pracownicy firm stowarzyszonych, 520 PLN pozostałe osoby.

Zapisy na to wydarzenie nie są otwarte *prosimy pamiętać, że zapisanie wydarzenia w kalendarzu nie jest równoznaczne z rejestracją na wydarzenie. Zgłoszenie udziału należy przesłać za pomocą formularza rejestracyjnego.

 

>

Każda firma doświadczyła kiedyś nieudanego procesu rekrutacji, co miało bezpośrednie przełożenie na finanse w organizacji. Ci?głe rotacje pracowników i niekończ?ce się rekrutacje to stały krajobraz wielu przedsiębiorstw. Aby unikn?ć nieefektywnych rekrutacji pracowników oraz zaoszczędzić czas w procesie preselekcji kandydatów, firmy coraz częściej sięgaj? po narzędzia wspieraj?ce. Z pomoc? przychodz? testy psychometryczne, które maj? za zadanie przede wszystkim wspierać nowoczesne procesy rekrutacyjne i tym samym minimalizować ryzyko wyboru niewłaściwego kandydata.

Zagadnienia, które zostan? poruszone na spotkaniu:

  • Kwestionariusze psychometryczne wykorzystywane w procesach rekrutacyjnych – jakie narzędzia stosować, a jakich unikać?
  • Kiedy stosować psychometrię w procesach rekrutacyjnych?
  • Jak prawidłowo przeprowadzić badanie psychometryczne   – na co zwrócić uwagę?
  • Jak właściwie interpretować wyniki badania i przekazać informację zwrotn? kandydatowi?

Każdy z uczestników spotkania będzie miał możliwość bezpłatnego wypełnienia kwestionariusza Ostendi Talent Hunter i otrzymania indywidualnego raportu z przeprowadzonego badania.

Program dedykowany jest dla tych wszystkich osób, które na co dzień zajmuj? się rekrutacj? i selekcj? pracowników w organizacjach.

Osoba prowadz?ca :

Bożena Roczniak - Partner Zarz?dzaj?cy w HR Development Sp. z o.o. Doktor nauk medycznych. Certyfikowany coach ICC i senior konsultant od ponad 13 lat. Zrealizowała kilkadziesi?t projektów z zakresu rozwoju kompetencji menadżerskich. Przeprowadziła kilkadziesi?t coachingów indywidualnych dla kadry menadżerskiej wyższego szczebla. Jest licencjonowanym praktykiem: Insights Discovery, MBTI ?(Mayers-Briggs Type Indiator), Thomas International.

Partner merytoryczny :

 

Mapa dojazdu

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!