Debata BIZ w Krakowie

Cena :
bezpłatne dla firm stowarzyszonych w CCIFP

L'événement est terminé. *prosimy pamiętać, że zapisanie wydarzenia w kalendarzu nie jest równoznaczne z rejestracją na wydarzenie. Zgłoszenie udziału należy przesłać za pomocą formularza rejestracyjnego.

 

>

14 międzynarodowych izb handlowych we współpracy z Polityk? Insight przygotowało wspólnie raport o wpływie bezpośrednich inwestycji zagranicznych na polsk? gospodarkę, który zawiera kompleksow? analizę wpływu inwestycji zagranicznych na rozwój polskiej gospodarki w różnych aspektach, m.in. na zatrudnienie, społeczności lokalne, rolę w transferze technologii, czy w kształtowaniu modelu kształcenia kadr w Polsce. Premiera raportu odbyła się w Ministerstwie Rozwoju w dniu 1.03.2017.

W dniu 8 czerwca br. (tj. czwartek) podczas spotkania poł?czonego z debat? z udziałem przedstawicieli zagranicznych inwestorów, władz lokalnych i regionalnych oraz mediów zaprezentowany zostanie raport na temat bezpośrednich inwestycji zagranicznych i ich wpływie na gospodarkę Małopolski. Kluczow? rolę w tworzeniu pozytywnego klimatu inwestycyjnego maj? poszczególne polskie regiony. Na przykładzie Województwa Małopolskiego zaprezentowane zostan? regionalne inteligentne specjalizacje i ich wpływ na potencjał inwestycyjny.

PRZEBIEG SPOTKANIA

14:30 - rejestracja uczestników
15:00 - powitanie
15:05 - oficjalne otwarcie spotkania przez   Pani? Prezydent Elżbietę Koterba
15:15 - prezentacja raportu (Adam Czerniak, Polityka Insight)
15:30 - dyskusja panelowa + pytania
17:00 - networking
18:00 - zakończenie spotkania

UCZESTNICY DEBATY PANELOWEJ

Rafał Kulczycki – Dyrektor Wydziału Rozwoju Miasta Urzędu Miasta Krakowa
Robert Maciaszek – Dyrektor Departamentu Rozwoju Gospodarczego UrzęduMarszałkowskiego Woj. Małopolskiego

# Tomasz Wachnicki,  Dyrektor Linii Biznesowej Healthcare CEE, Członek Zarz?du

# Marek Potoczny, Dyrektor Projektów Przemysłowych Valeo Autosystemy Sp. z o.o.

# Jacek Siwiński, Prezes VELUX Polska

Moderator : Adam Czerniak, Polityka Insight

Udział w spotkaniu jest bezpłatny dla zaproszonych gości i członków CCIFP, NPCC, SPCC i wymaga uprzedniego zgłoszenia.

ZAPISY: Monika Śniecińska, monika.sniecinska(@)ccifp.pl

Organizatorzy:

Partnerzy:

 

Mapa dojazdu

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin

Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!