Czy warto poddawać się orzecznictwu sądów arbitrażowych?


siedziba CCIFP

Cena :
nieodpłatne

L'événement est terminé. *prosimy pamiętać, że zapisanie wydarzenia w kalendarzu nie jest równoznaczne z rejestracją na wydarzenie. Zgłoszenie udziału należy przesłać za pomocą formularza rejestracyjnego.

 

>

Spotkanie sektora Dystrybucji Dóbr i Usług

Celem spotkania jest przybliżenie firmom stowarzyszonym problematyki s?dów arbitażowych, poznanie ich opinii i doswiadczeń oraz zaproponowanie odpowiednich rozwi?zań. Spotkanie sektorowe ma formę debaty przy śniadaniu dla wszystkich zainteresowanych powyższ? problematyk?.

W spotkaniu wezm? udział przedstawiciele Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów m. in. Magdalena Brzozowska, specjalizuj?ca się w aspektach dostosowań naszego systemu do wymogów Unii Europejskiej.

Moderatorem spotkania będzie Pan Piotr Sadownik   z kancelarii Gide Loyrette Nouel. Jest adwokatem wpisanym na listę adwokack? w Warszawie oraz partnerem warszawskiego biura kancelarii Gide Loyrette Nouel, z którym współpracę rozpocz?ł w styczniu 1993 r. Jest doradc? polskich spółek handlowych oraz inwestorów zagranicznych w sprawach zwi?zanych operacjami w aspekcie prawa handlowego, prawa finansowego, prawa nieruchomościowego, prawa papierów wartościowych, prawa pracy oraz koncesji dla służb publicznych. Jego główna działalność zwi?zana jest ze sporami, posiada jednak również szerokie doświadczenie we wszystkich dziedzinach polskiego prawa obrotu gospodarczego, w szczególności w zakresie prywatyzacji oraz prawa administracyjnego.

http://www.gide.com

 

Mapa dojazdu

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!