Czy jest szansa, aby dwie strony osiągnęły w negocjacjach biznesowych więcej niż zamierzały?


CCIFP, ul. Widok 8, Warszawa

Język : polski

Cena :
bezpłatnie

Zapisy na to wydarzenie nie są otwarte *prosimy pamiętać, że zapisanie wydarzenia w kalendarzu nie jest równoznaczne z rejestracją na wydarzenie. Zgłoszenie udziału należy przesłać za pomocą formularza rejestracyjnego.

Klub Sprzedaży i Zakupów

 

>

Zastanawialiście się, czy negocjacje s? celem czy narzędziem w biznesie? Jak nimi zarz?dzić, by wszyscy ich uczestnicy wyszli z osi?gnięciami większymi od spodziewanych? Dlaczego tak trudno jest zamkn?ć negocjacje nie używaj?c retoryki wojennej?

Jeśli mówić o negocjacjach, czyli o procesie, który podobno wszyscy znaj? -   trzeba się zastanowić czy jest to w ogóle gra warta świeczki. Bo – skoro wszyscy go znaj?, to w jakim celu „marnować czas”? A jednak odpowiedzi na to pytanie znajdujemy każdego dnia naszej negocjacyjnej pracy.

Komunikacja negocjacyjna zmienia świat, świat zmienia się poprzez komunikację negocjacyjn?. Ale, czy potrafi być dzięki temu lepszy? Dwie godziny dyskusji na ten temat, to nie dużo, ale to może być pocz?tek fascynuj?cej negocjacyjnej   przygody.

Osoby prowadz?ce:

Justyna Grabkowska -  Zwi?zana z negocjacjami od prawie 20 lat. Z wykształcenia jest magistrem nauk prawnych. Ukończyła Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz College of Law na Uniwersytecie Floryda. Specjalizowała się w prawie gospodarczym i finansowym. Ukończyła również program Centrum Prawa Amerykańskiego przy Uniwersytecie Warszawskim. Studiowała w Collegium Civitas na studiach podyplomowych,kierunek: Dyplomacja. Doświadczenie zawodowe jako menedżer i czynny negocjator zdobywała głównie w międzynarodowych i polskich firmach specjalizuj?cych się w consultingustrategicznym. Przez ponad 5 lat pracowała jako wiceszef programu „Capital Market Development and Regulation Program”, prowadzonego przez UNITAR (The United Nations Institute for Training and Research), departamet ONZ, maj?cy na celu pomoc krajom rozwijaj?cym się w kształtowaniu standardów budowania ryków kapitałowych.Jest również mediatorem certyfikowanym zgodnie z prawem Stanu Floryda, USA - w sprawach cywilnych. Sprawowała funkcję wiceprezesa Zwi?zku Pracodawców Warszawy i Mazowsza oraz była stałym delegatem Polski z ramienia ZPWiM w OPCE [Organizacji Pracodawców Stolic Europejskich]. Jako negocjator Scotwork Polska negocjuje kontrakty w wielorakich branżach.Pracuje jako doradca Klienta w zakresie audytu negocjacyjnego i wdrażania Systemu negocjacyjnego. Uczestniczy w projektach komercyjnych oraz społecznych jako negocjator. Jest trenerem i coachem negocjacyjnym Scotwork. Od 2007 roku zarz?dza Scotwork na terytorium Polski.

Paweł Kowalewski - Ukończył, miedzy innymi, Wyższ? Szkołę Finansów i Zarz?dzania w Warszawieoraz Polsko – Francuski Instytut Ubezpieczeń na kierunkach Finanse, Zarz?dzanie, Marketing, Ubezpieczenia. Doświadczenie zawodowe zdobywał w Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych, odpowiedzialny za sprzedaż, marketing, tworzenie i wprowadzanie nowych produktów na rynek. Będ?c Pełnomocnikiem Zarz?du kreował strategię firmy dla segmentu MSP. Jako Dyrektor Handlowy oraz Członek Zarz?du pracował dla wywiadowni gospodarczej CrediFact, która po trzech latach działalności znalazła się w trójce największych firm w tej branży. Po fuzji z islandzk? grup? kapitałow? Creditinfo i niemieckim Biurem Informacji Gospodarczej Schufa, kierował spółk? w Polsce jako Dyrektor Zarz?dzaj?cy. Kolejne akwizycje na rynku informacji gospodarczej, których efektem było poł?czenie spółek Creditinfo – Schufa z Dun and Bradstreet i Bisnode, pełnił w tej grupie kapitałowej funkcję Dyrektora ds. Rozwoju Sprzedaży. W roku 2010 zwi?zał ze spółk? Giełdow? Magellan S.A., gdzie kierował sprzedaż? jako Dyrektor Handlowy. Roczny obrót tej spółki przekraczał miliard, czterysta milionów złotych. Wykłada na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu, jest autorem wielu publikacji na temat sztuki sprzedaży i produktów finansowych w prasie branżowej. Przez 20 lat był członkiem kadry narodowej w pływaniu, pięcioboju nowoczesnym i triathlonie. Zdobył ponad 60 tytułów Mistrza Polski w w/w dyscyplinach. Reprezentował nasz kraj na Mistrzostwach Świata w pięcioboju i na trzech Mistrzostwach Europy w triathlonie. Aktualnie Mistrz i rekordzista Polski w pływaniu w kategorii Masters. Jako negocjator Scotwork Polska odpowiedzialny za wewnętrzne i zewnętrzne procesy kształceniowe oraz konsulting negocjacyjny. Trener, audytor, coach i aktywny negocjator Scotwork. Ze Scotwork Polska zwi?zany od 2014 roku.

Partner merytoryczny :

 

Mapa dojazdu

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!