Czy i kiedy elektromobilność w Polsce będzie się opłacać? – Komitet elektromobilności


ul. Widok 8, Warszawa

Język : polski

Cena :
bezpłatne dla firm członkowskich

L'événement est terminé. *prosimy pamiętać, że zapisanie wydarzenia w kalendarzu nie jest równoznaczne z rejestracją na wydarzenie. Zgłoszenie udziału należy przesłać za pomocą formularza rejestracyjnego.

Wyzwaniem, przed którym stoimy w procesie rozwoju elektromobilności w Polsce, jest stworzenie warunków do zdynamizowania rynku oraz wykreowanie popytu na samochody elektryczne.

 

>

Argumenty ekologiczne, np. dotycz?ce poprawy jakości powietrza w miastach, nie s? jednak wystarczaj?ce. Elektromobilność musi się po prostu opłacać. Dziś koszty zakupu auta elektrycznego s? nawet dwukrotnie wyższe od kosztów zakupu auta z napędem konwencjonalnym. Niezbędny jest zatem system zachęt, które spowoduj? wzrost zainteresowania nabywaniem tego typu aut, ale również współpraca pomiędzy wszystkimi podmiotami na rynku: producentami, leasingodawcami, firmami zarz?dzaj?cymi flot?, ubezpieczycielami oraz odbiorcami ostatecznymi, aby zbudować taki produkt, który będzie wspierał rozwój elektromobilności w Polsce.

Podczas spotkania postaramy się odpowiedzieć czy i kiedy elektromobilność w Polsce będzie się   opłacać, ale również zachęcić Państwa do rozmowy o możliwych działaniach, które wspólnie możemy w tym celu podj?ć.

Spotkanie poprowadzi Radosław Kuczyński, Prezes, Europejski Fundusz Leasingowy.

Szczególnie zapraszamy firmy z sektora: samochodowego, energetycznego, ubezpieczeń, CFM, nieruchomości, handlu i dystrybucji, hotelarskiego, transportowego (z uwagi na charakter spotkania, pula miejsc dla firm doradczych jest ograniczona).

 

Mapa dojazdu

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!