Czy i kiedy elektromobilność w Polsce będzie się opłacać? – Komitet elektromobilności


ul. Widok 8, Warszawa

Język : polski

Cena :
bezpłatne dla firm członkowskich

L'événement est terminé. *prosimy pamiętać, że zapisanie wydarzenia w kalendarzu nie jest równoznaczne z rejestracją na wydarzenie. Zgłoszenie udziału należy przesłać za pomocą formularza rejestracyjnego.

Wyzwaniem, przed którym stoimy w procesie rozwoju elektromobilności w Polsce, jest stworzenie warunków do zdynamizowania rynku oraz wykreowanie popytu na samochody elektryczne.

 

>

Argumenty ekologiczne, np. dotycz?ce poprawy jakości powietrza w miastach, nie s? jednak wystarczaj?ce. Elektromobilność musi się po prostu opłacać. Dziś koszty zakupu auta elektrycznego s? nawet dwukrotnie wyższe od kosztów zakupu auta z napędem konwencjonalnym. Niezbędny jest zatem system zachęt, które spowoduj? wzrost zainteresowania nabywaniem tego typu aut, ale również współpraca pomiędzy wszystkimi podmiotami na rynku: producentami, leasingodawcami, firmami zarz?dzaj?cymi flot?, ubezpieczycielami oraz odbiorcami ostatecznymi, aby zbudować taki produkt, który będzie wspierał rozwój elektromobilności w Polsce.

Podczas spotkania postaramy się odpowiedzieć czy i kiedy elektromobilność w Polsce będzie się   opłacać, ale również zachęcić Państwa do rozmowy o możliwych działaniach, które wspólnie możemy w tym celu podj?ć.

Spotkanie poprowadzi Radosław Kuczyński, Prezes, Europejski Fundusz Leasingowy.

Szczególnie zapraszamy firmy z sektora: samochodowego, energetycznego, ubezpieczeń, CFM, nieruchomości, handlu i dystrybucji, hotelarskiego, transportowego (z uwagi na charakter spotkania, pula miejsc dla firm doradczych jest ograniczona).

 

Mapa dojazdu

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin