Czwartkowy aperitif dla Prezesów i kadry zarządzającej


MiTo Art.Cafe.Books - ul. Waryńskiego 28, 00-650 Warszawa

Język : polski / francuski

Cena :
wstęp wolny

Zapisy na to wydarzenie nie są otwarte *prosimy pamiętać, że zapisanie wydarzenia w kalendarzu nie jest równoznaczne z rejestracją na wydarzenie. Zgłoszenie udziału należy przesłać za pomocą formularza rejestracyjnego.

 

>

W każdy ostatni czwartek miesi?ca CCIFP organizuje dla wyższej kadry zarz?dzaj?cej swoich firm stowarzyszonych spotkania w nowej formule. W zupełnie nieformalnej atmosferze, uczestnicy maj? okazję swobodnie porozmawiać i nawi?zać nowe znajomości. Zachęcamy do przyprowadzenia Państwa partnerów biznesowych, współpracowników, kluczowych klientów. W trakcie spotkania nie chcemy koncentrować się tylko na biznesie, gdyż najważniejsze to stworzenie dobrej i przyjaznej atmosfery ułatwiaj?cej nawi?zywanie nowych znajomości.

Najbliższe spotkanie odbędzie się 26 lutego w MiTo Art.Cafe.Books przy ulicy L. Waryńskiego 28 w Warszawie.

"MiTo to galeria sztuki najnowszej osadzona w modernistycznej formule white cube, brutalnie zderzona z kawiarni?, specjalizuj?c? się w tym, co zdrowo alternatywne. MiTo to księgarnia artystyczna i humanistyczna umieszczona w kontekście społecznie zaangażowanej dyskusji, wspieraj?ca myśl odważn? i przebojow?, styl oryginalny i kompromisowy."

www.mito.art.pl

Udział w wydarzeniu nie wymaga wcześniejszych zapisów. Co miesi?c CCIFP zaproponuje atrakcyjne miejsce spotkania. Wstęp jest całkowicie bezpłatny, natomiast każdy z uczestników pokrywa koszty własnej konsumpcji.

Wszelkie pomysły i sugestie z Państwa strony dotycz?ce miejsca dla tych nowych spotkań s? mile widziane.

Serdecznie zapraszamy!

 

Mapa dojazdu

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin