Czwartkowy aperitif dla Prezesów i kadry zarządzającej


MiTo Art.Cafe.Books - ul. Waryńskiego 28, 00-650 Warszawa

Język : polski / francuski

Cena :
wstęp wolny

Zapisy na to wydarzenie nie są otwarte *prosimy pamiętać, że zapisanie wydarzenia w kalendarzu nie jest równoznaczne z rejestracją na wydarzenie. Zgłoszenie udziału należy przesłać za pomocą formularza rejestracyjnego.

 

>

W każdy ostatni czwartek miesi?ca CCIFP organizuje dla wyższej kadry zarz?dzaj?cej swoich firm stowarzyszonych spotkania w nowej formule. W zupełnie nieformalnej atmosferze, uczestnicy maj? okazję swobodnie porozmawiać i nawi?zać nowe znajomości. Zachęcamy do przyprowadzenia Państwa partnerów biznesowych, współpracowników, kluczowych klientów. W trakcie spotkania nie chcemy koncentrować się tylko na biznesie, gdyż najważniejsze to stworzenie dobrej i przyjaznej atmosfery ułatwiaj?cej nawi?zywanie nowych znajomości.

Najbliższe spotkanie odbędzie się 26 lutego w MiTo Art.Cafe.Books przy ulicy L. Waryńskiego 28 w Warszawie.

"MiTo to galeria sztuki najnowszej osadzona w modernistycznej formule white cube, brutalnie zderzona z kawiarni?, specjalizuj?c? się w tym, co zdrowo alternatywne. MiTo to księgarnia artystyczna i humanistyczna umieszczona w kontekście społecznie zaangażowanej dyskusji, wspieraj?ca myśl odważn? i przebojow?, styl oryginalny i kompromisowy."

www.mito.art.pl

Udział w wydarzeniu nie wymaga wcześniejszych zapisów. Co miesi?c CCIFP zaproponuje atrakcyjne miejsce spotkania. Wstęp jest całkowicie bezpłatny, natomiast każdy z uczestników pokrywa koszty własnej konsumpcji.

Wszelkie pomysły i sugestie z Państwa strony dotycz?ce miejsca dla tych nowych spotkań s? mile widziane.

Serdecznie zapraszamy!

 

Mapa dojazdu

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!