Cyberbezpieczeństwo – jaka jest gotowość Twojej firmy na nowe przepisy?


CCIFP, ul. Widok 8, Warszawa

Język : polski

Cena :
260 PLN pracownicy firm stowarzyszonych, 520 PLN pozostałe osoby.

Zapisy na to wydarzenie nie są otwarte *prosimy pamiętać, że zapisanie wydarzenia w kalendarzu nie jest równoznaczne z rejestracją na wydarzenie. Zgłoszenie udziału należy przesłać za pomocą formularza rejestracyjnego.

 

>

Cyberbezpieczeństwo jest aktualnie jednym z obszarów szeroko dyskutowanych zarówno na polu uregulowań prawnych,   jak również rozwi?zań technicznych, które s? jednym z warunków jego istnienia. W ostatnim czasie poza rosn?c? potrzeb? zabezpieczania swoich systemów, która wynikała z uwarunkowań rynkowych, w polskim prawodawstwie pojawiły się regulacje, które w sposób pośredni (jak RODO) czy bezpośredni (jak Ustawa o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa) oddziałuj? na duż? część podmiotów funkcjonuj?cych na terenie Polski. Przed czym należy się chronić, w jaki sposób to zrobić oraz kto będzie musiał sprostać wymogom nowej ustawy. Na te pytania postaramy się odpowiedzieć podczas spotkania.

AGENDA SPOTKANIA

1) Wprowadzenie do problematyki;
2) Czym jest Ustawa o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa i kogo dotyczy?;
3) Jeżeli „jestem na liście” operatorów usług kluczowych oraz dostawców usług cyfrowych, to na to powinienem się przygotować? (m.in. system zarz?dzania bezpieczeństwem, wewnętrzne procedury, procedury notyfikacji incydentów, przeprowadzanie audytów bezpieczeństwa);
4) Dlaczego tematyka nabiera na znaczeniu?

Grup? docelow? spotkania jest kadra zarz?dzaj?ca ze szczególnym naciskiem na piony bezpieczeństwa, bezpieczeństwa IT i samego IT, Działy IT.  

INFORMACJE O PROWADZĄCYM

Piotr Borkowski
Cybersecurity Manager

Piotr jest managerem obszaru Cyberbezpieczeństwa Deloitte w Polsce. Wspiera klientów Deloitte w zakresie testowania bezpieczeństwa, wdrażania strategii cyberbezpieczeństwa, budowania defensywnych zdolności, a także reagowania na incydenty. Obszarami jego szczególnego zainteresowania s? instytucje sektora Energy & Resources oraz operatorów usług kluczowych.Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie bezpieczeństwa IT. Przed doł?czeniem do Deloitte pełnił m.in. funkcje doradcy zarz?du ds. cyberbezpieczeństwa czy Project Managera w organizacjach, dla których pracował. W trakcie swojej kariery zawodowej pełnił funkcję eksperta Rz?dowego Zespołu Reagowania na Incydenty Komputerowe CERT.GOV.PL (aktualnie CSIRT GOV), w którym m.in. odpowiadał za budowanie i rozwijanie zdolności w obszarze cyberbezpieczeństwa jednostek administracji rz?dowej oraz operatorów Infrastruktury Krytycznej.Wykłada na Uniwersytecie Warszawskim. Piotr aktualnie jest na etapie finalizowania prac nad rozpraw? doktorsk? z zakresu cyberbezpieczeństwa. Jest absolwentem studiów podyplomowych z zakresu bezpieczeństwa informacji oraz bezpieczeństwa sieci i systemów teleinformatycznych.

Katarzyna Sawicka
Managing Associate, Deloitte Legal

Katarzyna specjalizuje się w doradztwie dla klientów z sektora bankowości i finansów, w tym głównie w doradztwie regulacyjnym dla instytucji finansowych, doradztwie z zakresu compliance (AML, ochrona danych osobowych) oraz zajmuje się projektami z zakresu finansowania inwestycji. Doradza instytucjom finansowym w zakresie prawa polskiego i prawa UE, w tym CRD IV/CRR, Solvency II, usług płatniczych, EMIR oraz pieni?dza elektronicznego, a także bankom w odniesieniu do rekomendacji KNF. W ramach praktyki regulacyjnej doradza również podmiotom z sektora telekomunikacyjnego.

 

Mapa dojazdu

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin

Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!