CSR jako źródło sukcesu firmy. Metodologia PurPle – Nowe szanse rozwoju


CCIFP, ul. Widok 8, Warszawa

Język : francuski

Cena :
bezpłatne, zarezerwowane dla firm stowarzyszonych w CCIFP (max. 2 osoby z firmy)

Zapisy na to wydarzenie nie są otwarte *prosimy pamiętać, że zapisanie wydarzenia w kalendarzu nie jest równoznaczne z rejestracją na wydarzenie. Zgłoszenie udziału należy przesłać za pomocą formularza rejestracyjnego.

Tak jak każda dziedzina marketingu czy Public Realtions, tak i CSR nie pozostaje obojętny na wpływ światowych trendów. W planowaniu działań trzeba jednak uwzględniać coraz więcej coraz bardziej skomplikowanych narzędzi komunikacyjnych. Jak je najefektywniej wykorzystać przy realizacji strategii społecznie odpowiedzialnego biznesu?

 

>

Uczestnicy spotkania będ? mogli zapoznać się z now? autorsk? metodologi? PurPle, wypracowan? przez MSLGROUP w toku współpracy z największymi światowymi korporacjami.

W Polsce metodologia PurPle wdrażana jest przez trzy agencje, wchodz?ce w skład MSLGROUP Poland: MSL Warsaw, Ciszewski MSL oraz Ciszewski MSL Financial Communications.

Korzyści dla uczestników spotkania:

  • Dostęp do know-how najnowszych trendów w komunikacji CSR-owej
  • Zapoznanie się ze światowymi standardami prowadzenia polityki CSR-owej
  • Poznanie autorskiej metodologii PurPle– nieodkryty obszar CSR
  • Dok?d zmierza CSR – omówienie perspektyw i kierunków rozwoju
  • Wybór wdrożeń PurPle, realizowanych przez MSLGROUPna całym świecie,
    w największych korporacjach – Coca Cola, Procter & Gamble, Unilever

Adresaci spotkania:

Zaproszenie skierowane jest do kadry zarz?dzaj?cej, dyrektorów marketingu
i komunikacji, osoby odpowiedzialne za strategie CSR w firmach.

Prowadz?cy:

Pascal Beucler – Wiceprezes Publicis Consultants, Dyrektor Strategii w międzynarodowej sieci komunikacyjnej MSLGROUP, Profesor Nadzwyczajny w CELSA na Paryskim Uniwersytecie Sorbona.

Pascal Beucler ma ponad dwudziestoletnie doświadczenie w budowaniu strategii komunikacji dla największych firm na świecie. Doradzał m.in. takim firmom jak Renault, L’Oreal czy Carrefour. Autor wielu publikacji i programów badawczych, zgłębiaj?cych zwi?zek między tekstem a obrazem.

 

Partner merytoryczny:

MSLGROUP Poland (MSL Warsaw; Ciszewski MSL & Ciszewski MSL Financial Communications). MSLGROUP stworzyło autorsk? metodologię służ?c? w budowaniu i realizowaniu strategii społecznie odpowiedzialnego biznesu.

 

Mapa dojazdu

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!