Co nowego w podatkach w 2015 roku?


CCIFP, ul. Widok 8, Warszawa

Język : polski

Cena :
200 PLN + VAT / osobę - firmy stowarzyszone w CCIFP, 450 PLN + VAT - osoby prywatne i firmy niestowarzyszone

Zapisy na to wydarzenie nie są otwarte *prosimy pamiętać, że zapisanie wydarzenia w kalendarzu nie jest równoznaczne z rejestracją na wydarzenie. Zgłoszenie udziału należy przesłać za pomocą formularza rejestracyjnego.

Zmiany w polskim prawie CIT i VAT, które mogą mieć znaczący wpływ na francuskie firmy działające w Polsce.

 

>

Celem spotkania jest przedstawienie najważniejszych zmian w polskim prawie podatkowym dotycz?cym CIT oraz VAT, jak również praktyczne skutki tych zmian dla firm działaj?cych w Polsce. Spotkanie jest skierowane do firm francuskich z filiami w Polsce, jak również do polskich spółek z filiami zagranicznymi (również francuskimi).

Uczestnicy spotkania będ? mogli zapoznać się z nowymi przepisami polskiego prawa podatkowego, które wejd? w życie już 1 stycznia 2015 roku. Będ? mogli również porozmawiać o praktycznych konsekwencjach zmian dla swoich spółek działaj?cych w Polsce. Jako eksperci z szerokim doświadczeniem w pracy z firmami francuskimi i rozumiej?cy specyfikę rynku francuskiego, będziemy w stanie również pomóc uczestnikom w zrozumieniu skutków zmian prawa polskiego w stosunku do polskich filii spółek francuskich oraz polskich podmiotów z filiami francuskimi.

W szczególności, zajmiemy się następuj?cymi tematami:

  1. Nowe przepisy dotycz?ce opodatkowania zagranicznych spółek kontrolowanych (CFC).
  2. Nowe zasady zaliczania odsetek do kosztów uzyskania przychodów (cienka kapitalizacja)
  3. Nowe przepisy ograniczaj?ce unikanie opodatkowania w Polsce.
  4.   Nowe zasady opodatkowania spółek reguluj?cych należności w formie rzeczowej.
  5. Odroczenie opodatkowania przychodu z tytułu objęcia udziałów (akcji) w zamian za wniesienie własności intelektualnej.
  6. Nowe zasady ustalanie wartości pocz?tkowej środków trwałych przez nierezydenta.
  7. VAT – wprowadzenie obowi?zku określania i stosowania przez podatników proporcji (pre-współczynnika), służ?cej odliczaniu VAT od zakupów wykorzystywanych zarówno w działalności podlegaj?cej, jak i niepodlegaj?cej VAT.
  8. VAT - rozszerzenie katalogu świadczeń objętych zakresem instytucji odwrotnego obci?żenia (reverse charge).

Osoby prowadz?ce :

Magdalena Zasiewska posiada szerokie doświadczenie profesjonalne w zakresie doradztwa przy dużych transakcjach kapitałowych, w tym poł?czeniach i sprzedaży podmiotów zagranicznych lub ich wydzielonych części. Brała m.in. udział w transakcji zbycia pionu handlowego i placówek handlowych dużego przedsiębiorstwa francuskiego, a także w wielu innych znacz?cych projektach restrukturyzacyjnych i postępowaniach podatkowych. Magdalena specjalizuje się w aspektach podatkowych dużych transakcji, szczególnie w zakresie obrotu nieruchomościami, a także w doradztwie dla firm z branży hotelarskiej i rozrywkowej. Przed rozpoczęciem kariery w branży konsultingowej w firmach tzw. Wielkiej Czwórki, Magdalena Zasiewska pracowała jako doradca podatkowy w kancelarii Gide Loyrette Nouel w Paryżu, a wcześniej, jako inspektor podatkowy, w warszawskiej Izbie Skarbowej.

Magdalena posiada wykształcenie prawnicze i jest licencjonowanym doradc? podatkowym.

Ewelina Bindarowska jest menadżerem w zespole podatków międzynarodowych w dziale prawno-podatkowym PwC. Ma szerokie doświadczenie w zakresie doradztwa przy międzynarodowych transakcjach, dotycz?cych między innymi tworzenia struktur holdingowych, finansowych oraz struktur IP. Regularnie doradza międzynarodowym firmom przy planowaniu dotycz?cym repatriacji zysków, analizy zagranicznych zakładów, podatku u źródła czy podatkowych aspektów międzynarodowych transakcji finansowych.

Skończyła studia z zakresu ekonomii i prawa podatkowego w Polsce, we Francji i w USA. Przez ostatnie 5 lat pracowała w biurze PwC w San Francisco, gdzie specjalizowała się między innymi w doradztwie dla spółek francuskich wchodz?cych na rynek amerykański.

Partner merytoryczny :

 

Mapa dojazdu

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!