Ceny transferowe


CCIFP, Mokotowska 19, Warszawa

Cena :
200 PLN + 22% VAT / osobę - firmy stowarzyszone w CCIFP, 450 PLN + 22% VAT - osoby prywatne i firmy niestowarzyszone

L'événement est terminé. *prosimy pamiętać, że zapisanie wydarzenia w kalendarzu nie jest równoznaczne z rejestracją na wydarzenie. Zgłoszenie udziału należy przesłać za pomocą formularza rejestracyjnego.

 

>

- obowi?zki i ryzyka dla przedsiębiorców

Ceny transferowe s? obecnie jednym z kluczowych obszarów kontroli podatkowych i skarbowych. Już od kilku lat kontrole w tym zakresie s? stał? pozycj? na opracowywanej przez Ministerstwo Finansów liście priorytetów i zadań kontroli skarbowej. W obecnej sytuacji kryzysu kontrole rozliczeń z podmiotami powi?zanymi staj? się coraz częstsze i coraz bardziej złożone, obejmuj? zaawansowane analizy finansowe oraz dokładn? weryfikację zasad kalkulacji cen transferowych.

Prowadzi to do wniosku, że firmy dokonuj?ce transakcji z podmiotami powi?zanymi powinny z góry zabezpieczyć się przed ryzykiem w zakresie cen transferowych lub przynajmniej podj?ć wszelkie działania zmierzaj?ce do ograniczenia tego ryzyka.  

Dlaczego warto uczestniczyć?

W trakcie seminarium przedstawione zostan?:  
  

• sposoby ograniczenia ryzyka sporów z polskimi organami podatkowymi w zakresie rozliczeń pomiędzy podmiotami powi?zanymi• sposoby zabezpieczenia spółki przed 50-proc. stawki podatku dochodowego od osób prawnych w przypadku korekty cen transferowych• sposoby ograniczenia ryzyka osobistej odpowiedzialności członków zarz?du za nieprawidłowości w zakresie cen transferowych


Do kogo skierowane jest seminarium?

Zapraszamy dyrektorów finansowych, kontrolerów finansowych, głównych księgowych, osoby odpowiedzialne za zarz?dzanie ryzykiem przedsiębiorstwa, osoby zaangażowane w przygotowywanie dokumentacji cen transferowych, osoby odpowiedzialne za rozliczenia podatkowe przedsiębiorstw.

W programie:

1. Obowi?zki dokumentacyjne w zakresie cen transferowych

2. Ryzyka dotycz?ce cen transferowych

3. Najnowsze praktyki organów podatkowych w zakresie cen transferowych

4. Narzędzia ograniczania ryzyka cen transferowych, w tym narzędzia zabezpieczaj?ce przed 50-procentow? stawk? podatku dochodowego od osób prawnych w przypadku korekty cen transferowych:

  • dokumentacji cen transferowych
  • analiz finansowych i studiów porównawczych / polityki cen transferowych
  • uprzednich porozumień cenowych („APA”).

  Partner merytoryczny:

  http://www.pwc.com/pl/pl/index.jhtml

  Prelegent:


      Ewa Malec - Menedżer w dziale doradztwa podatkowego PricewaterhouseCoopers. Posiada doświadczenie w lokalnych i międzynarodowych projektach z zakresu cen transferowych. Prowadziła finansowe oraz podatkowe due diligence, wspierała klientów w sytuacjach kontroli podatkowych oraz postępowania podatkowego. Ewa Malec jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie (Finanse i Bankowość) oraz Uniwersytetu Minnesota (MBA). Współautorka ksi?żki pt.: „Ceny Transferowe. Jak prawidłowo dokumentować transakcje, by zminimalizować ryzyko podatkowe?”.

  Ewa Malec jest polskim doradc? podatkowym, posiada tytuł polskiego biegłego rewidenta. Jest także członkiem brytyjskiego stowarzyszenia biegłych rewidentów ACCA.

  -----------------------------------------------

  Prosimy o dokonanie płatności przed seminarium po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia, podaj?c w tytule przelewu termin seminarium oraz nazwisko uczestnika.

  Cena obejmuje uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, poczęstunek.

  Seminarium odbędzie się w języku polskim. Ze względu na komfort uczestników, tłumaczenie na język francuski zapewniamy maksymalnie dla 3 osób. Warunki płatności i uczestniczenia w seminarium do pobrania na dole strony.


  -----------------------------------------------

  Kolejne seminarium z cyklu podatkowego już wkrótce.
  Zapraszamy!

  Zamknięcie roku obrotowego – sprawozdania finansowe
  11 marca 2010

   

  Mapa dojazdu

  Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin

  Close

  Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!