Business Drink - pierwsze spotkanie z nowego cyklu już 30 września 2014r.


Sofitel, ul. Królewska 11 w Warszawie

Język : polski / francuski / angielski

Cena :
wstęp wolny - konsumpcja na koszt uczestników

Zapisy na to wydarzenie nie są otwarte *prosimy pamiętać, że zapisanie wydarzenia w kalendarzu nie jest równoznaczne z rejestracją na wydarzenie. Zgłoszenie udziału należy przesłać za pomocą formularza rejestracyjnego.

 

>

W każdy ostatni wtorek miesi?ca CCIFP organizować będzie dla wyższej kadry zarz?dzaj?cej swoich firm stowarzyszonych nowe spotkania z cyklu Business Drink. W zupełnie nieformalnej atmosferze, uczestnicy będ? mieli okazję swobodnie porozmawiać, odświeżyć relacje, b?dź też nawi?zać nowe kontakty biznesowe.

Udział w Business Drink  nie wymaga wcześniejszych zapisów. Co miesi?c CCIFP zaproponuje atrakcyjne miejsce spotkania. Im szersze będzie grono przybyłych gości, tym bardziej przyjazna będzie atmosfera. Wstęp jest całkowicie bezpłatny, natomiast każdy z uczestników pokrywa koszty własnej konsumpcji.

Wszelkie pomysły i sugestie dotycz?ce miejsca dla tych nowych spotkań s? mile widziane.

Serdecznie zapraszamy!

 

Mapa dojazdu

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin

Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!