Budowanie wartości firmy poprzez wizerunek Prezesa


siedziba CCIFP, ul. Widok 8 (7 piętro), centrum Warszawy

Język : francuski

Cena :
bezpłatne

Zapisy na to wydarzenie nie są otwarte *prosimy pamiętać, że zapisanie wydarzenia w kalendarzu nie jest równoznaczne z rejestracją na wydarzenie. Zgłoszenie udziału należy przesłać za pomocą formularza rejestracyjnego.

 

>

W czasach zmierzchu koncepcji zarz?dzania przedsiębiorstwem opartej na VBM (value based management) środek ciężkości interesów firmy z właścicieli kapitału zostaje przeniesiony na wszystkich interesariuszy, a zrównoważony rozwój na stałe wpisany w jej priorytety.
•       Jak? rolę w nowym kontekście społecznie odpowiedzialnego biznesu odgrywa Prezes?
•       W jaki sposób ma on nadal być gwarantem budowania wartości firmy?
•       O jakiej wartości mówimy i do jakich wartościach się odwołujemy?

Zapraszamy uczestników na spotkanie, podczas którego wspólnie odpowiemy sobie na te pytania i podzielimy się swoimi doświadczeniami.
Pokażemy jak CEO-lider radzi sobie z takim wyzwaniem, porozmawiamy o różnych typach Prezesa oraz o tym, jak ich wartości kreuj? kulturę organizacyjn? firmy.

Do udziału w warsztacie zapraszamy w szczególności osoby odpowiedzialne za zarz?dzanie firm?: Prezesów i Właścicieli.

Osoba prowadz?ca :

Monika Borcovs jest zwi?zana z HR od 20 lat. Specjalizuje się w grupowych i indywidualnych projektach rozwojowych, w szczególności dla kadry managerskiej i zespołów sprzedaży (szkolenia, warsztaty, mentoring, coaching zespołu i indywidualny). Zajmuje się również kreowaniem efektywności firm dzięki optymalizacji potencjału ludzkiego i organizacyjnego. Jako praktyk biznesu z sukcesem wykorzystuje swoje ponad 17-letnie doświadczenie pracy w międzynarodowych korporacjach w działalności konsultingowej, któr? rozwija w swojej własnej firmie – Borcovs Consulting od 4 lat.

Ukończyła Zarz?dzanie Zasobami Ludzkimi na Paryskiej Sorbonie oraz studia podyplomowe Executive MBA Francuskiego Instytutu Zarz?dzania.
Jest certyfikowanym coachem ICC oraz Multi Level Coaching.
Pracowała w takich firmach jak SG Bank, Bouygues Polska, CAT Polska.
Ostatnie 7 lat swojej kariery korporacyjnej była Dyrektorem Personalnym i Członkiem Zarz?du Lafarge Kruszywa i Beton oraz Lafarge Cement.

Partner merytoryczny :

 

Mapa dojazdu

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin