Branża e-commerce a bezpieczeństwo podatkowe


CCIFP, ul. Widok 8, Warszawa

Język : polski

Cena :
260 PLN pracownicy firm stowarzyszonych, 520 PLN pozostałe osoby.

Zapisy na to wydarzenie nie są otwarte *prosimy pamiętać, że zapisanie wydarzenia w kalendarzu nie jest równoznaczne z rejestracją na wydarzenie. Zgłoszenie udziału należy przesłać za pomocą formularza rejestracyjnego.

 

>

W trakcie naszego spotkania omówimy praktyczne aspekty regulacji podatkowych dotycz?cych działalności w sektorze e-commerce. Nasi eksperci wyjaśni? funkcjonowanie przepisów, ich wpływ na działalność podatników oraz plany legislacyjne dotycz?ce tej branży. Jednym z elementów naszego spotkania będzie również omówienie najistotniejszych ryzyk podatkowych, ich wpływu na codzienn? działalność oraz metodologię zarz?dzania nimi.

Program :

1. Rozliczanie sprzedaży e-commerce;
2. Regulacje wprowadzone w 2018 r. i planowane zmiany istotne dla branży e-commerce;
3. Podatnik w internecie - najistotniejsze regulacje;
4. Orzecznictwo, interpretacje podatkowe;
5. Dyskusja

Osoby prowadz?ce:

Piotr Zaj?c - Doradca podatkowy, Dyrektor Działu Podatkowego

Piotr Zaj?c jest Doradc? Podatkowym, Dyrektorem Działu Podatkowego w Accace w Polsce. Swoj? karierę zawodow? rozpoczynał w firmie z tzw. Wielkiej Czwórki, a późniejsze doświadczenie zdobywał w jednej z bardziej rozpoznawalnych międzynarodowych firm doradczych.

Jego specjalizacja obejmuje sektor nieruchomości zarówno w zakresie mieszkaniowym, jak i komercyjnym. Piotr posiada również bardzo szerokie doświadczenie w obszarze transakcyjnym oraz due diligence. Doradzał Klientom przy jednych z największych transakcji w 2016 i 2017 roku na polskim rynku nieruchomości.

Istotnym obszarem specjalizacji Piotra jest doradztwo w zakresie transakcji z podmiotami powi?zanymi oraz dokumentacja cen transferowych (transfer pricing).

Jest autorem licznych publikacji oraz wykładowc? i trenerem na szkoleniach i warsztatach organizowanych dla klientów. Ukończył Prawo na Uniwersytecie Warmińsko – Mazurskim w Olsztynie.

Katarzyna Rogowska - Doradca podatkowy, Senior Tax Consultant

Katarzyna Rogowska jest doradc? podatkowym przy Mazowieckim Oddziale Krajowej Izby Doradców podatkowych. Doświadczenie zawodowe zdobywała współpracuj?c z jedn? z krakowskich firm doradczych, a także z renomowan? łódzk? kancelari? prawno-podatkow?. W ramach codziennego wsparcia dla przedsiębiorców w ich działalności businessowej zajmowała się zagadnieniami zwi?zanymi przede wszystkim z podatkami PIT oraz VAT, w tym reprezentuj?c klientów w kontaktach z organami podatkowymi, organami kontroli skarbowej oraz w postępowaniach s?dowo-administracyjnych. Jest absolwentk? Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego

Partner merytoryczny :

 

Mapa dojazdu

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!