Członkowie  •  Wydarzenie wyjątkowe

Akademia Nowoczesnych Zamówień Publicznych - Jak stworzyć umowę o udzielenie zamówienia zgodną z zasadą proporcjonalności?

Kancelaria Bird & Bird, ul. Ks. I. Skorupki 5, 00-546, Warszawa
See on map

Język :
Polski

Cena : WYDARZENIE FIRMY STOWARZYSZONEJ W CCIFP

Aby uzyskać więcej informacji prosimy o kontakt z organizatorem

Passé

L'événement est terminé.

Zapraszamy na pierwsze po pandemii spotkanie przy śniadaniu, w ramach cyklu szkoleniowego Bird & Bird - Akademia Nowoczesnych Zamówień Publicznych.

Tematem spotkania będzie zagadnienie stosowania zasady proporcjonalności w ramach umów zamówieniowych.

 

Dlaczego warto uczestniczyć?

Zgodnie z art. 16 pkt 3 ustawy Pzp zamawiający przygotowuje i przeprowadza postępowanie o udzielenie zamówienia w sposób proporcjonalny. Oznacza to, że każdy element postępowania zamówieniowego powinien zostać ukształtowany zgodnie z tą zasadą – począwszy od wyboru trybu postępowania, poprzez ukształtowanie warunków udziału, a na postanowieniach umowy skończywszy.

Mimo, że formalnie zasada proporcjonalności została wprowadzona do ustawy prawo zamówień publicznych już w lipcu 2016 r., to nadal nie dostrzega się w praktyce doniosłości tej zasady w odniesieniu do umów zamówieniowych.

Zasada proporcjonalności w odniesieniu do umów oznacza przede wszystkim to, że postanowienia nie powinny zawierać rozwiązań nadmiernie restrykcyjnych dla wykonawców i wykraczających poza realne potrzeby zamawiającego, przy wzięciu pod uwagę rodzaju i wartości zamówienia publicznego.

Po wprowadzeniu do ustawy prawo zamówień publicznych art. 433 zawierającego listę 4 zakazanych (abuzywnych) postanowień umownych, wielu zamawiających uznało, że wystarczy zapewnienie zgodności z tymi postanowieniami, aby umowa była zgodna z zasadą proporcjonalności.

Tymczasem lista owych czterech postanowień zakazanych to tylko wierzchołek góry lodowej. Nadal wiele umów zamówieniowych, mimo, że nie zawierają takich postanowień, jest niezgodnych z zasadą proporcjonalności.

Do kogo skierowane jest spotkanie?

Do udziału zapraszamy uczestników rynku zamówień publicznych, jak również każdego, kto zajmuje się przygotowaniem lub negocjowaniem umów. Zagadnienie proporcjonalności umów ma charakter w dużej mierze uniwersalny. 

W programie m.in.:

  • Zasada proporcjonalności w prawie UE
  • Zasada proporcjonalności w prawie polskim
  • Holenderskie wytyczne dotyczące stosowania zasady proporcjonalności w umowach zamówieniowych
  • Wytyczne zawarte w ustawie pzp
  • Jakie postanowienia umowne mogą być nieproporcjonalne
  • Praktyczne wskazówki dotyczące przygotowywania umów zamówieniowych zgodnie z zasadą proporcjonalności 

RSVP do dnia 7 czerwca 2022 r.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny. Z uwagi na limit miejsc, zapraszamy po jednym przedstawicielu z danej firmy. Wydarzenie jest zamknięte dla przedstawicieli innych kancelarii prawnych oraz firm doradczych. Dziękujemy za Państwa zrozumienie.

O Akademii

Akademia Nowoczesnych Zamówień Publicznych to cykl szkoleniowy kancelarii Bird & Bird skierowany do wszystkich uczestników rynku zamówień publicznych. Spotkania mają na celu wymianę poglądów i dyskusję o praktycznych problemach, z którymi na co dzień borykają się zarówno wykonawcy, jak i zamawiający.

Prelegenci

Tomasz Zalewski
Partner
+48 502 184 596
tomasz.zalewski@twobirds.com

Julita Hoffmann
Senior Associate
+48 883 378 602
julita.hoffman@twobirds.com

Kuba Ruiz
Senior Counsel
+48 693 663 683
kuba.ruiz@twobirds.com

Katarzyna Piechocka
Senior Counsel
+48 517 025 325
katarzyna.piechocka@twobirds.com

Mapa dojazdu

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!