24.05 Drzwi Otwarte CCIFP

L'événement est terminé. *prosimy pamiętać, że zapisanie wydarzenia w kalendarzu nie jest równoznaczne z rejestracją na wydarzenie. Zgłoszenie udziału należy przesłać za pomocą formularza rejestracyjnego.

 

>

DRZWI OTWARTE CCIFP

Data: 24.05.2010Godzina: 18.00Miejsce: nowa siedziba CCIFP, ul. Widok 8, Warszawa

W ostatnim czasie nast?piło wiele zmian we Francuskiej Izbie Przemysłowo-Handlowej w Polsce. Na pocz?tku kwietnia przenieśliśmy się do nowej siedziby, a podczas Walnego Zgromadzenia został wybrany nowy Zarz?d CCIFP.

Serdecznie zapraszamy na drzwi otwarte Francuskiej Izby, które będ? okazj? do poznania nowego biura CCIFP, a także nowych członków Zarz?du i Rady naszego stowarzyszenia. Pan Bertrand Le Guern, Prezes CCIFP, przedstawi działania i priorytety Izby, które będziemy realizować w najbliższym czasie. Przy lampce wina będ? mogli Państwo nawi?zać bezpośrednie relacje z członkami Rady i Zarz?du CCIFP.

Uprzejmie prosimy o potwierdzenie obecności do 20.05 na adres: ccifp@ccifp.pl lub tel. 696 75 80.

 

Mapa dojazdu

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!