23.09 Rozwiązywanie konfliktów w grupie

CCIFP, ul. Widok 8, Warszawa
See on map

Cena : 750 PLN netto - pracownicy firm stowarzyszonych w CCIFP, 1 000 PLN netto - pozostałe osoby

Passé

L'événement est terminé.

>

 

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z narzędziami przydatnymi w pracy w środowisku narażonym na sytuacje konfliktowe i pod siln? presj?.

 

Poprzez poznanie przyczyny konfliktu jak również jego natury, nauczymy się w jaki sposób radzić sobie z nim. Wskażemy na narzędzia stosowane w trudnych sytuacjach, powiemy również o roli konfliktu w procesie budowaniu zespołu.

 

Dlaczego warto uczestniczyć?

 

W trakcie szkolenia omówimy anatomię konfliktu, dotrzemy do źródeł typowych sytuacji i zachowań konfliktowych. Uczestnicy poznaj? również techniki radzenia sobie z trudnymi sytuacjami w pracy.

 

W części warsztatowej wzmacniać będziemy umiejętności radzenia sobie z konfliktem. Ćwiczenie pozwoli poznać omawian? na wstępie anatomię konfliktu, a także przeformułować go na sytuację korzystn? – tak dla funkcjonowania zespołu, jak i  dla samego problemu.

 

Szkolenie oparte jest na doświadczeniach w pracy z różnymi grupami zawodowymi, konsultantów i trenerów Demos Polska. Odnosi się do faktycznych sytuacji spotykanych w organizacjach, do psychologicznych aspektów funkcjonowania zespołów oraz osobniczego reagowania na sytuacje trudne.

 

Do kogo skierowane jest szkolenie?

 

Zapraszamy wszystkie osoby pragn?ce usprawnić swój warsztat pracy, a w szczególności szefów firm, kierowników i managerów.

W programie:

  1. Anatomia konfliktu  

 ?                   przyczyny, źródła konfliktów, typowe zachowania w sytuacjach konfliktowych

 ?                   rodzaje sytuacji konfliktowych: konflikt wartości, relacji, danych, interesów

 ?                   czynniki wpływaj?ce na eskalację konfliktu

 ?                   style reagowania na konflikt

  1. Techniki rozwi?zywania konfliktów  

 ?                   etapy konstruktywnego rozwi?zywania konfliktu

 ?                   przygotowanie planu rozwi?zania konfliktu

 ?                   style i techniki rozwi?zywania konfliktów

  1. Praktyczne umiejętności rozwi?zywania konfliktów w zespole  

 ?                   rola konfliktu w procesie rozwoju zespołu

 ?                   co warunkuje cykliczność konfliktowych zachowań wśród ludzi

 ?                   typowe reakcje i działania podejmowane w sytuacjach konfliktowych

Prowadz?ce:

 

Jolanta Olszewska

Psycholog, trener, coach, praktyk zarz?dzania, a w tym kontekście w szczególności: relacji interpersonalnych, work-life balance, optymalizacji działań. Szkolenia realizuje z zaangażowaniem, a poruszane zagadnienia dopasowuje do bież?cych potrzeb uczestników.

 

Partner merytoryczny:
http://demospolska.pl/

  

Szkolenie odbędzie się w języku polskim. Uczestnicy otrzymuj? dyplom ukończenia szkolenia.

 

Regulamin szkolenia >>>

 

------------------------------------------------------------------------------------

 

Zapraszamy do udziału w pozostałych szkoleniach z cyklu  

http://www.ccifp.pl/index.php?mod=news&lang=pl&shownews=1564

Więcej informacji, kliknij tutaj >>>

 

 

JAK SIĘ ZAPISAĆ?

 

 ?                   Mailem: anna.silska(@)ccifp.pl z podaniem danych uczestnika (imię, nazwisko, stanowisko, mail, telefon), danych do wystawienia faktury oraz wybranych szkoleń

 ?                   Przez stronę CCIFP: „zapisz się na wydarzenie” (strzałka nad tytułem szkolenia)

 

JAKI JEST KOSZT?

 

750 PLN netto - pracownicy firm stowarzyszonych w CCIFP

1 000 PLN netto - pozostałe osoby

 

Cena obejmuje uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe oraz lunch.

Mapa dojazdu

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!