20.05 Organizacja czasu pracy i efektywność osobista

CCIFP, ul. Widok 8, Warszawa
See on map

Cena : 750 PLN netto - pracownicy firm stowarzyszonych w CCIFP, 1 000 PLN netto - pozostałe osoby

Passé

L'événement est terminé.

>


W trakcie szkolenia uczestnicy zapoznaj? się z narzędziami przydatnymi w pracy pod siln? presj? czasu i w natłoku obowi?zków. Pokażemy w jaki sposób zbudować indywidualny, sprawny system zarz?dzania czasem, tak aby przełożył się on zarówno na efekty w pracy, jak i w życiu osobistym.

 

Uczestnicy naucz? się w jaki sposób można zapanować nad czasem, jak być efektywnym, zmotywowanym i zadowolonym z wykonywanych zadań.

 

Punktem wyjścia dla szkolenia będzie zbudowanie siatki priorytetów i celów, która posłuży jako narzędzie określaj?ce indywidualny poziom zaangażowania uczestników w ich realizację.

 

Poprzez pytania coachingowe trenerzy docierać będ? do systemu przekonań uczestników, tak aby mieli oni możliwość zweryfikowania własnych potrzeb i priorytetów i osi?gnięcia maksymalnej efektywności w ograniczonym czasie.

 

Szkolenie jest skierowane do:

 

Szefów zespołów, kierowników i menadżerów, pracowników samodzielnych oraz wszystkich tych, którzy chc? rozwin?ć swoje umiejętności w zakresie lepszej organizacji czasu pracy i efektywności własnej.

 

W programie:

 

  1. Cele i priorytety jako podstawa działania  
  1. Stworzenie siatki celów   
  1. Określenie celu: biznesowego i osobistego  
  1. Skanowanie celu   
  1. Przegl?d i analiza stosowanych metod  
  1. Autodiagnoza typu temperamentu / osobowości   
  1. Przygotowanie się do urzeczywistnienia celów – w jaki sposób planować?  
  1. Metody organizowania czasu pracy i zarz?dzania sob? w czasie – dobór odpowiedniej metody do indywidualnej potrzeby                       

 

Szkolenie poprowadzi:

 

Jolanta Olszewska

Psycholog, trener, coach, praktyk zarz?dzania, a w tym kontekście w szczególności: relacji interpersonalnych, work-life balance, optymalizacji działań. Szkolenia realizuje z zaangażowaniem, a poruszane zagadnienia dopasowuje do bież?cych potrzeb uczestników.

 

Partner merytoryczny:
http://demospolska.pl/

  

Szkolenie odbędzie się w języku polskim. Uczestnicy otrzymuj? dyplom ukończenia szkolenia.

 

Regulamin szkolenia >>>


BRAK WOLNYCH MIEJSC
  

------------------------------------------------------------------------------------

 

Zapraszamy do udziału w pozostałych szkoleniach z cyklu  

http://www.ccifp.pl/index.php?mod=news&lang=pl&shownews=1564

Więcej informacji, kliknij tutaj >>>

 

 

JAK SIĘ ZAPISAĆ?

 

 ?                   Mailem: anna.silska(@)ccifp.pl z podaniem danych uczestnika (imię, nazwisko, stanowisko, mail, telefon), danych do wystawienia faktury oraz wybranych szkoleń

 ?                   Przez stronę CCIFP: „zapisz się na wydarzenie” (strzałka nad tytułem szkolenia)

 

JAKI JEST KOSZT?

 

750 PLN netto - pracownicy firm stowarzyszonych w CCIFP

1 000 PLN netto - pozostałe osoby

 

Cena obejmuje uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe oraz lunch.

Mapa dojazdu

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!