19.04 Klub komunikacji & PR i HR

CCIFP, Widok 8, Warszawa
See on map

Cena : BRAK WOLNYCH MIEJSC

Passé

L'événement est terminé.

>

Sztab Antykryzysowy, czyli zintegrowane podejście do sytuacji kryzysowych w firmach

Kryzysy rzadko ograniczaj? się do jednego obszaru funkcjonowania organizacji. S? one „rzecz? ludzk?” – u źródła każdego kryzysu stoi przecież człowiek – podjęta przez niego decyzja czy popełniony bł?d, konflikt między ludźmi, zespołami, pracownikami i zarz?dem albo zmiany organizacyjne, które pracowników dotycz?.

 

 ?                   Jak zarz?dzać ludźmi, by sytuacji kryzysowych było jak najmniej?

 ?                   Jak radzić sobie, gdy kryzys staje się rzeczywistości??

 ?                   Co robić, by odbudować wizerunek pracodawcy po kryzysie?

 

W trakcie spotkania omówimy kwestie wizerunku zwi?zanie z kryzysem, zasady komunikacji zewnętrznej i wewnętrznej oraz reguły powoływania sztabów antykryzysowych. Poruszymy również kwestie polityki medialnej i strategii komunikacji w organizacji. Przeanalizujemy nietypowe kwestie kryzysowe budz?ce istotne w?tpliwości praktyczne z uwagi na unikalność ich występowania, brak jasnych uregulowań prawnych ich dotycz?cych oraz istotne ryzyka, które powoduj?.

 

Spotkanie poprowadz?:


Sebastian Hejnowski z Ciszewski Public Relations

Tomasz Konopka z kancelarii Sołtysiński Kawecki & Szlęzak

Joanna Kotzian z HRK


Uwaga:
BRAK WOLNYCH MIEJSC

  
http://www.sztabantykryzysowy.com.pl

Projekt Sztabu Antykryzysowego to nowa usługa na polskim rynku polegaj?ca na kompleksowym wsparciu firm w sytuacjach kryzysowych. Ł?czy kompetencje z obszarów komunikacji, prawa i Human Resources. Projekt powstał we współpracy agencji Ciszewski Public Relations, firmy HRK i kancelarii Sołtysiński Kawecki & Szlęzak.

 

Więcej informacji >>>>  

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------  

Celem spotkania jest umożliwienie wymiany kontaktów i doświadczeń zawodowych wśród dyrektorów i specjalistów ds. komunikacji & PR oraz HR firm stowarzyszonych. Zapraszamy do nieformalnej dyskusji. Udział w spotkaniu jest bezpłatny.

Mapa dojazdu

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!