18.05 Zarządzanie zmianą w firmie - co zrobić, żeby pracownikom chciało się chcieć?


CCIFP, ul. Widok 8, Warszawa

Język : polski

Cena :
800 PLN netto - pracownicy firm stowarzyszonych w CCIFP, 1 100 PLN netto - pozostałe osoby

Zapisy na to wydarzenie nie są otwarte *prosimy pamiętać, że zapisanie wydarzenia w kalendarzu nie jest równoznaczne z rejestracją na wydarzenie. Zgłoszenie udziału należy przesłać za pomocą formularza rejestracyjnego.

W obecnych czasach, rynki na których działają przedsiębiorstwa wymagają od nich dużej elastyczności i umiejętności dostosowania się do obowiązujących wymagań. Jeśli firmy nie spełniają oczekiwań rynkowych zaczynają tracić klientów. Aby do tego nie doszło niezbędne jest skuteczne wdrażanie zmian i osiąganie zakładanych przez nie efektów biznesowych.

 

>

Dlaczego warto uczestniczyć?

Zarz?dzanie zmian? dotyczy przede wszystkim „miękkich”, ludzkich aspektów wdrażanych projektów, dlatego niezbędna jest tu rola menedżerów. Właśnie na nich spoczywa bowiem obowi?zek skutecznego przełożenia planów na działania zespołu, motywowania pracowników, udzielania szerokiej informacji, a także zapewnienia wsparcia w zmianie, którego oczekuj? podwładni.

Czasem mówi się, że zmiany to „to, co góra organizacji chce, żeby środek zrobił dołowi”. Oznacza to, że menedżerowie średniego szczebla, będ?cy pomiędzy pracownikami i Zarz?dem s? w procesie zmian niejako między „młotem i kowadłem”. Oczekuje się od nich wyników, podczas gdy musz? na co dzień borykać się ze wszystkimi operacyjnymi wyzwaniami, które wdrażane zmiany oznaczaj? dla nich samych i dla ich zespołów.

Na szkoleniu ćwiczyć będziemy przede wszystkim jak stać się „ambasadorem” takich zmian, jak je komunikować, do nich zachęcać i je „sprzedawać” pracownikom. Opowiemy jak się do zmian samemu przygotować, tak aby być przekonuj?cym dla swoich ludzi i umieć ich przekonać, by działali z nami, a nie przeciwko nam.

Do udziału zapraszamy:

Szefów zespołów, kierowników i menadżerów oraz wszystkich zainteresowanych wdrażaniem zmian w firmie z punktu widzenia operacyjnego, sposobem ich komunikowania oraz motywowania pracowników aby pod?żali za nami.

Formuła szkolenia:

Aby szkolenie było jak najbardziej efektywne, przed wydarzeniem uczestnicy otrzymaj? do wypełnienia ćwiczenie dotycz?ce ich przygotowania do konkretnej zmiany. Szkolenie będzie miało formułę otwartej dyskusji, pracy zespołowej i indywidualnej, a także ćwiczeń praktycznych, w trakcie których omówimy również wypełnione wcześniej materiały. Na zakończenie każdy uczestnik otrzyma zadanie domowe, którego zrealizowanie w terminie będzie warunkować ukończenie szkolenia i otrzymanie certyfikatu.

Główne punkty programu:  

  1. Rola kadry kierowniczej w procesie zmian.
  2. Typy osobowości a reakcja na zmianę.
  3. Zarz?dzanie oporem pracowników w procesie zmiany.
  4. Rola komunikacji w procesie zmiany.
  5. Jak poci?gn?ć ludzi za sob? w zmianie?

Spotkanie poprowadz?:

Krzysztof Ogonowski

Wiceprezes w BPI Polska, Dyrektor Działu Zarz?dzania Zmian?, gdzie prowadzi projekty transformacji biznesowej oraz doradza Zarz?dom polskich przedsiębiorstw w zakresie wdrażania zmian organizacyjnych. Jest pierwszym w Polsce licencjonowanym trenerem PROSCI Change Management, współzałożycielem Association of Change Management Professionals, członkiem Project Management Institute oraz Stowarzyszenia Project Management Polska. Zajmuje się również wsparciem w rozwoju indywidualnym kadry menedżerskiej i zespołów – jest coachem ICC.

Monika Wojtasińska

Specjalizuje się w projektowaniu, organizacji,  i współprowadzeniu programów rozwojowych, szkoleń i warsztatów dla kadry menedżerskiej oraz w ocenie kompetencji i budowie modeli kompetencji. Pracuje z wykorzystaniem narzędzi diagnostycznych Extended DISC oraz MBTI pozwalaj?cych na diagnozowanie organizacji, zespołów oraz indywidualnych talentów i predyspozycji pracowników.

Partner merytoryczny:


  http://www.bpi-group.com/polska/  

----------------------------------------------------------------

Szkolenie odbędzie się w języku polskim, w siedzibie CCIFP. W cenę wliczone s? przerwy kawowe,  lunch oraz materiały.

JAK SIĘ ZAPISAĆ?

Wysyłaj?c maila na adres anna.silska@ccifp.pl z podaniem danych uczestnika (imię, nazwisko, stanowisko, mail, telefon) i firmy (adres, NIP).

Regulamin zapisu na szkolenie >>>>

JAKI JEST KOSZT?

800 PLN netto - pracownicy firm stowarzyszonych w CCIFP

1 100 PLN netto - pozostałe osoby

Zapraszamy do udziału w pozostałych szkoleniach z cyklu:

http://www.ccifp.pl/index.php?mod=news&lang=pl&shownews=1875

Więcej informacji o cyklu >>>

 

Mapa dojazdu

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin

Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!