15.09 Jak szukać oszczędności w przedsiębiorstwie?


CCIFP, ul. Widok 8, Warszawa

Cena :
200 PLN + 22% VAT / osobę - firmy stowarzyszone w CCIFP, 450 PLN + 22% VAT - osoby prywatne i firmy niestowarzyszone

L'événement est terminé. *prosimy pamiętać, że zapisanie wydarzenia w kalendarzu nie jest równoznaczne z rejestracją na wydarzenie. Zgłoszenie udziału należy przesłać za pomocą formularza rejestracyjnego.

 

>

Zarz?dzanie kosztami niestrategicznymi  

Jednym z podstawowych wyzwań, przed którym stoj? dziś przedsiębiorstwa, jest konieczność poszukiwania oszczędności i redukcji kosztów. Coraz więcej osób zarz?dzaj?cych przedsiębiorstwami przekonuje się, jak duży potencjał oszczędności kryje się w tzw. kosztach niestrategicznych, czyli wydatkach, które nie s? zwi?zane w sposób bezpośredni z podstawowym profilem prowadzonej działalności.

Właściwe zarz?dzanie kosztami niestrategicznymi może przynieść w niektórych obszarach oszczędności nawet 40% rocznych kosztów.

Identyfikacja i skuteczna optymalizacja kosztów jest poważnym wyzwaniem dla przedsiębiorstwa. To często złożony proces, który wymaga przemyślanego i kompleksowego podejścia, bazuj?cego na sprawdzonych metodologiach i narzędziach.  

Czytaj artykuł >>>

Dlaczego warto uczestniczyć?

Celem seminarium jest przedstawienie możliwości optymalizacji kosztów w przedsiębiorstwach bez ingerencji w ich kulturę organizacyjn? oraz strukturę zatrudnienia. W trakcie seminarium zostan? omówione również przykładowe działania optymalizacyjne.

Do kogo skierowane jest seminarium?

D
o udziału w seminarium zapraszamy dyrektorów finansowych, osoby odpowiedzialne za rozliczenia finansowo-podatkowe w przedsiębiorstwach, dyrektorów personalnych a także dyrektorów ds. zakupów.

W programie:  

  1. Wyjaśnienie pojęcia kosztów niestrategicznych. Jakie kategorie kosztów s? uznawane za niestrategiczne? Jaki jest udział i pozycja kosztów niestrategicznych w kosztach przedsiębiorstwa?  
  1. Obszary optymalizacji kosztów niestrategicznych:  

 ?                 w zakresie podatków i opłat: podatek od nieruchomości, opłata z tytułu użytkowania wieczystego, opłata za korzystanie ze środowiska

 

 ?                 w zakresie kosztów socjalnych i okołopracowniczych: ubezpieczenia społeczne, środowisko pracy, koszty absencji pracownika

 

 ?                 w zakresie kosztów funkcjonowania przedsiębiorstwa: koszty zakupu energii, koszty poł?czeń telekomunikacyjnych, koszty floty samochodowej.

 

  1. Jak i gdzie szukać oszczędności ? - case study  
  1. Dyskusja i podsumowanie     


Partner seminarium:

 

http://www.almacg.pl  

 

Seminarium poprowadz?:

Małgorzata Sypnicka

Posiada szerokie doświadczenie w doradztwie przy projektach optymalizacyjnych rozliczenia podatku od nieruchomości, opłaty z tytułu wieczystego użytkowania gruntów oraz optymalizacji kosztów niestrategicznych przedsiębiorstw - osobiście prowadziła lub/i nadzorowała realizację ok. 1000 projektów w tych zakresach. Obecnie odpowiedzialna m.in. za koordynację projektów realizowanych przez zespoły Działu Zakupów Niestrategicznych, Działu Podatków i Opłat oraz Działu Ubezpieczeń Społecznych w Alma Consulting Group Polska.

Piotr Kwaśny

Doradca podatkowy. Pracował w zespołach podatkowych dużych firm doradczych, gdzie zajmował się doradztwem podatkowym dla podmiotów krajowych oraz międzynarodowych. Szerokie doświadczenie w doradztwie przy projektach optymalizacyjnych rozliczenia podatku od nieruchomości zdobywał przy projektach dla firm z sektora produkcyjnego, transportowego, paliwowego, hotelarskiego, nieruchomościowego oraz handlu detalicznego. Obecnie stoi na czele Zespołu Podatków i Opłat w Alma Consulting Group Polska, gdzie nadzoruje przebieg projektów optymalizacyjnych w zakresie podatku od nieruchomości, opłat za użytkowanie wieczyste oraz opłat za korzystanie ze środowiska.

    

Izabela Diana Jaszczołt

Manager Działu Ubezpieczeń Społecznych i Środowiska Pracy. Z wykształcenia prawnik. Od 2005 roku pracownik Alma Consulting Group Polska. Pocz?tkowo zwi?zana z Działem Podatków i Opłat, gdzie była odpowiedzialna za obsługę prawn? Klientów, analizę ich sytuacji podatkowej, wdrażanie rozwi?zań a także prowadzenie postępowań w zakresie optymalizacji podatku od nieruchomości oraz opłat z tytułu wieczystego użytkowania gruntów. Obecnie odpowiedzialna jest m.in. za koordynację i realizacje projektów optymalizacyjnych w zakresie ubezpieczeń społecznych, w tym  składki na ubezpieczenie wypadkowe oraz za rozwój obszaru ubezpieczeń społecznych.

------------------------------------------------------------------------------------------------  

Seminarium odbędzie się w języku polskim. Ze względu na komfort uczestników, tłumaczenie na język francuski zapewniamy maksymalnie dla 3 osób. Cena obejmuje uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe.


Prosimy o dokonanie płatności przed seminarium po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia, podaj?c w tytule przelewu termin seminarium oraz nazwisko uczestnika.  

 

Warunki płatności i uczestnictwa w seminarium >>>      

 

Mapa dojazdu

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin

Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!