14.03 Klub HR

Cena : bezpłatne, zarezerwowane dla firm stowarzyszonych w CCIFP (max. 2 osoby z firmy)

Passé

L'événement est terminé.

>

Dlaczego warto stworzyć w firmie Kodeks Etyczny?

Współczesne systemy kontroli w firmach osi?gnęły stan absurdalny, w którym zatrudniani s? ochroniarze do pilnowania ochroniarzy. A przecież najcenniejszego kapitału firmy w postaci umysłów pracowników nie da się upilnować, a największy skarb, jakim jest know-how oraz dane mog? trafić w niepowołane ręce przesłane za pomoc? Internetu.

Zatem należy zwrócić większ? niż do tej pory uwagę na predyspozycje etyczne pracowników oraz tworzyć tak? kulturę organizacyjn?, która będzie wspierała uczciwość, lojalność czy zaufanie, a nie zachęcała do zachowań nieetycznych.

Czy firmy s? w stanie wyzwolić innowacyjność wśród pracowników w obecnie funkcjonuj?cych ramach działalności i w dotychczasowych strukturach? Czy wewnętrzny system polityk, dokumentów i zachowań jest spójny z określonymi w organizacji wartościami? Jak sprawić, żeby Kodeks Etyczny stał się narzędziem zarz?dzania buduj?cym kulturę organizacyjn? a nie kartk? papieru z martwymi zapisami?

DATA:                              wtorek, 14 marca 2012, godz. 16:00 - 18:00MIEJSCE:                     siedziba CCIFP, ul. Widok 8, WarszawaW trakcie spotkania zastanowimy się:

  • Czy w firmach możliwe jest przejście z modelu nadzoru do relacji zwiększania odpowiedzialności i kreatywności?
  • Czy firma potrzebuje określenia własnych wartości?
  • Jak Kodeks Etyki może pomóc w zarz?dzaniu organizacj??
  • Jak minimalizować ryzyka wynikaj?ce z braku nieetycznych zachowań pracowników?
  • Jakie zagrożenia wi?ż? się z wprowadzaniem Kodeksu Etycznego?
  • Czy Kodek Etyki może być odnośnikiem dla polityk, dokumentów, regulacji funkcjonuj?cych w organizacji?

Spotkanie poprowadzi :

Robert Sroka - Szef Projektów CSR w Accreo Taxand oraz Ekspert ds. CSR Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej. Absolwent etyki i dziennikarstwa na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Zagadnienia zwi?zane z CSR pogłębiał również na Katholieke Universiteit Leuven w Belgii. Wykładowca oraz autor licznych artykułów w zakresie CSR oraz etyki biznesu. Jest członkiem rz?dowego Zespołu ds. Społecznej Odpowiedzialności Biznesu. Wcześniej pracował jako Kierownik ds. CSR w Grupie Żywiec, gdzie odpowiadał m.in. za kwestie zwi?zane z Kodeksem Etyki Biznesowej oraz w Parlamencie Europejskim. Specjalizuje się w budowaniu i wdrażaniu strategii odpowiedzialnego biznesu oraz kodeksach etycznych.

http://www.taxand.pl/

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Celem spotkań Klubu HR jest umożliwienie wymiany kontaktów i doświadczeń zawodowych dla osób pracuj?cych w działach personalnych w firmach. Spotkania te s? zaproszeniem do nieformalnej dyskusji na zaproponowany temat

Spotkanie odbędzie się w języku polskim. Uczestnictwo jest bezpłatne, zarezerwowane dla firm stowarzyszonych w CCIFP (max. 2 osoby z firmy). Ilość miejsc ograniczona.

Mapa dojazdu

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!