11.03 Komunikacja w zespole

CCIFP, ul. Widok 8, Warszawa
See on map

Cena : 750 PLN netto - pracownicy firm stowarzyszonych w CCIFP, 1 000 PLN netto - pozostałe osoby.

Passé

L'événement est terminé.

>

 

Pierwsze szkolenie w ramach nowego cyklu „ABC kierowania zespołem”. Program szkolenia oparty jest na wieloletnim doświadczeniu trenerskim i menadżerskim prowadz?cej Anny Jaguszewskiej-Bogacz. Zawiera treści będ?ce wynikiem obserwacji tego co w komunikacji jest skuteczne, a co nie.

 

Uczestnicy dowiedz? się jaki wpływ na ludzi ma umiejętna komunikacja oraz jak wiele można zyskać, w zależności od tego czy współpracownicy s? z nimi, czy przeciwko nim.

 

Dlaczego warto uczestniczyć?

 

Celem szkolenia jest pokazanie w jakim stopniu odpowiednia komunikacja w zespole wpływa na skuteczne zarz?dzanie. Czy i jak jesteśmy rozumiani? W jaki sposób budujemy relacje z innymi?

 

W trakcie szkolenia uczestnicy naucz? się rozpoznawać podstawowe typy komunikacyjne oraz dowiedz? się w jaki sposób z nimi rozmawiać, jak zlecać zadania, jak motywować i w jaki sposób wykorzystywać różnice, by zespół działał sprawnie.

 

Uczestnicy poznaj? tajniki dobrej komunikacji, budowania wizerunku menadżera oraz efektywnej współpracy z ludźmi.  

 

Szkolenie jest skierowane do:

 

Szefów zespołów, kierowników i menadżerów oraz wszystkich tych, którzy chc? rozwin?ć swoje umiejętności w zakresie udanej komunikacji i zarz?dzania grup? pracowników.  

 

W programie:

 

  1. Powitanie i wprowadzanie do tematu  
  1. Miejsce komunikacji w zarz?dzaniu ludźmi  

 ?                   Budowanie autorytetu menadżera: jak dany rodzaj zachowania wpływa na ludzi? (ćwiczenia)

 ?                   Oczekiwania menadżera vs oczekiwania pracownika: czego oczekuję od firmy, przełożonego, kolegów? Czego oni ode mnie oczekuj?? Co z tego wynika? (praca w zespołach)

 ?                   Obszary pracy menadżera ze wskazaniem na dobr? atmosferę i komunikację

 

3.           Przewodnik menadżera po podstawowych umiejętnościach komunikacyjnych

 

 ?                   Komunikacja jako kluczowy element zarz?dzania

 ?                   Jak słuchać by do nas mówiono?

 ?                   Jak pytać by z nami rozmawiano? Pytania wspieraj?ce, buduj?ce zaangażowanie, szukanie rozwi?zania

 

4.           Przerwa obiadowa

 

5.           Przewodnik menadżera po stylach komunikowania

 

 ?                   Jaki jest mój własny styl komunikowania się? (test)

 ?                   Jak on wpływa na innych?

 ?                   Różnice w komunikowaniu ludzi i ich wpływ na zrozumienie, zaangażowanie, nastawienie do pracy

 ?                   Jak zlecać zadania, dawać informację zwrotn?, doceniać, rozmawiać z pracownikami w zależności od ich typu komunikacyjnego. Jak prosto rozpoznać dany typ?

 

6.           Podsumowanie: co i jak wdrożę w życie? Pytania / odpowiedzi.

 

Szkolenie poprowadzi:  


        Anna Jaguszewska-Bogacz

Posiada 15-letnie doświadczenie trenera w biznesie, w tym 5-letnie jako menadżer. Jest współwłaścicielem firmy Bogacz & Lawendowski, w której odpowiada za poprawność merytoryczn? projektów. Specjalizuje się w szkoleniach kadry kierowniczej i wdrażaniu rozwi?zań coachingowych. Prowadzi indywidualny coaching menadżerów oraz indywidualne sesje szkoleniowe.    


 

Partner merytoryczny:


http://www.bogaczlawendowski.pl/  

 

 

Szkolenie odbędzie się w języku polskim. Uczestnicy otrzymuj? dyplom ukończenia szkolenia.

Regulamin szkolenia >>>

------------------------------------------------------------------------------------

 

Zapraszamy do udziału w pozostałych szkoleniach z cyklu  

http://www.ccifp.pl/index.php?mod=news&lang=pl&shownews=1564


Więcej informacji, kliknij tutaj >>>

 

JAK SIĘ ZAPISAĆ?

 

 ?                   Mailem: anna.silska(@)ccifp.pl z podaniem danych uczestnika (imię, nazwisko, stanowisko, mail, telefon), danych do wystawienia faktury oraz wybranych szkoleń

 ?                   Przez stronę CCIFP: „zapisz się na wydarzenie” (strzałka nad tytułem szkolenia)

 

JAKI JEST KOSZT?

 

 ?                   Pojedyncze szkolenie :

750 PLN netto - pracownicy firm stowarzyszonych w CCIFP

1 000 PLN netto - pozostałe osoby

 

 ?                   Cały cykl:
Przy zapisie do 10 lutego 2011 na pełen cykl  6 szkoleń ->  1 szkolenie  GRATIS

3 750 PLN netto zamiast 4  500 PLN - pracownicy firm stowarzyszonych w CCIFP
5 000 PLN zamiast 6  000 PLN - pozostałe osoby

 

Warunkiem otrzymania rabatu jest dokonanie przedpłaty za cały cykl. Rezerwacja zostanie dokonana na firmę, z możliwości? modyfikowania nazwisk zgłaszanych pracowników w jego trakcie.

 

Cena obejmuje uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe oraz lunch.

Mapa dojazdu

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!